Skip to main content
Näkökulma

Voiko opettaja sivuuttaa yrittäjyyskasvatuksen?

By 4.3.2024 No Comments

 YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen muistuttaa blogikirjoituksessaan, että opettajalla on vastuu huomioida yrittäjyyskasvatus opetuksessaan. Lähtökohdat tähän ovat kuitenkin Suomessa erinomaiset.

Suomalaisella opettajalla on autonomia ja vapaus omassa työssään. Vapaus näyttäytyy päätäntävaltana suhteessa opetusmenetelmiin, opetusmateriaaleihin ja esimerkiksi arviointikäytäntöihin. Vapaus on keskeinen osa opettajan ammatti-identiteettiä ja lisää työn mielekkyyttä.

Toki opetusta sitoo opetushallituksen antamat varhaiskasvatussuunnitelmien, opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet ja niiden pohjalta tehdyt tarkemmat asiakirjat, esimerkiksi paikalliset opetussuunnitelmat ja työsuunnitelmat. Lisäksi opettajien työtä raamittaa muun muassa lainsäädäntö.

Opettajan työhön vaikuttaa myös koulun toimintakulttuuri ja se, millainen henki koulussa vallitsee. Kannustetaanko opettajaa kehittämään opetustaan, tehdäänkö miten yhteistyötä ja tarkastellaanko opetusta laaja-alaisesti? Toimintakulttuuri luo pohjan sille, miten opetussuunnitelmaa käytännössä toteutetaan.

Opettajan pedagogiseen vapauteen liittyy siis myös vastuu. Vastuu siitä, että OPSien ym. opetusta ohjaavien asiakirjojen asettamat tavoitteet toteutuvat.

Suomalainen opettaja on hyvin koulutettu ammattilainen, jolla on suuri ammattiylpeys ja vahva sitoutuminen opetustyöhön, oppijoiden oppimiseen ja hyvinvointiin.

Vapaus mahdollistaa kuitenkin opettajalle luovien ja innovatiivisten ratkaisujen löytämisen sekä oman työnsä jatkuvan kehittämisen ja monipuolistamisen. Opettajilla on tähän hyvät lähtökohdat. Suomalainen opettaja on hyvin koulutettu ammattilainen, jolla on suuri ammattiylpeys ja vahva sitoutuminen opetustyöhön, oppijoiden oppimiseen ja hyvinvointiin.

Yrittäjyyskasvatus on osa opetussuunnitelmia ja muita opetusta ohjaavia asiakirjoja, ollut jo pitkään. Kouluasteesta riippuen yrittäjyyskasvatuksen sisällöt ja tavoitteet vaihtelevat. Yhteisenä tavoitteena on kuitenkin antaa jokaiselle oppijalle yrittäjämäiset valmiudet ja mahdollisuus yrittäjämäiseen toimintatapaan.

Vastaus siis otsikon kysymykseen on, että ei voi.

Yrittäjyyskasvatus on osa opetusta jo opetussuunnitelmallisin perustein ja siksi jokaisen opettajan vastuulla. Tärkein peruste kuitenkin on, että yrittäjyyskasvatus tarjoaa oppijoille arvokkaita taitoja ja valmiuksia tulevaisuutta varten ja siten antaa avaimet lapsille ja nuorille rakentaa omasta tulevaisuudestaan juuri sellaista kuin haluavat.

Tutkimusten mukaan myös yhä useampi meistä kohtaa yrittäjyyden jossain vaiheessa työuraa. Siksi on tärkeää, että valmius ja asenne yrittäjyyttä kohtaan kylvetään jo kouluaikana.

Opettajalla on siis vastuu siitä, että hän huomioi yrittäjyyskasvatuksen opetuksessaan. Hänellä on kuitenkin vapaus päättää, millaisia pedagogisia ratkaisuja tekee oman opetuksensa suhteen ja löytää omille oppijoilleen sopivat tavat omaksua yrittäjämäisiä valmiuksia.

Tärkeää on rakentaa yrittäjyyskasvatuksesta luonteva ja itselle sopiva osa omaa opettajuutta.

Siksi onkin syytä pysähtyä ja pohtia, mitä yrittäjyyskasvatus on minun työssäni, miten vien sen omaan opetukseen ja kuinka teen yhteistyötä työelämän ja muiden toimijoiden kanssa?

Lähde rohkeasti kokeilemaan ja tee yrittäjyyskasvatuksesta oma juttusi!

Sanna

Sanna Lehtonen on Suomen merkittävimmän yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkoston, YES-verkoston johtaja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus yrittäjyyskasvatuksen kehittämisestä eri rooleissa. Hän kokee tällä hetkellä tärkeimmäksi tehtäväksi rakentaa yrittäjämäistä toimintakulttuuria oppilaitokseen ja sitä ympäröivään yhteiskuntaan. Työssään YES-verkostossa hän tähtää siihen, että yrittäjämäinen toimintatapa on kiinteä osa suomalaista arkea. Ennen yrittäjyyskasvatuksen innostajan saappaisiin astumista hän toimi luokanopettajana ja rehtorina. Lehtonen on toiminut myös yrittäjänä ja perheyrityksen osakkaana.

Näkökulma-palstalla julkaisemme asiantuntijoiden kirjoituksia.