Skip to main content
  Uutinen

Yrittäjyyskasvatuksen menestys edellyttää johtamista ja yhteisiä linjauksia – 14 organisaation yhteisen yrittäjyyskasvatusfoorumin tavoitteet vaalikaudelle 2023–2027

By 9.2.2023 No Comments

Yrittäjyyskasvatuksen keskeiset toimijat Suomessa esittävät, että seuraavalla vaalikaudella panostetaan yrittäjyyskasvatuksen valtakunnalliseen ohjaukseen sekä oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksen johtamiseen ja opettajien valmiuksien kehittämiseen.

Tutkimusten mukaan merkittävä osa nuorista on kiinnostunut yrittäjyydestä, mutta oppilaitokset eivät edelleenkään täysin pysty vastaamaan nuorten tarpeisiin saada riittävästi yrittäjyys- ja työelämätietoa. TAT Nuorten tulevaisuusraportin (2022) mukaan jopa 60 % nuorista halusi, että koulussa kerrottaisiin lisää työelämästä. Ysimittari-tutkimuksen (2020–2022) mukaan vain 34 % vastaajista koki, että koulu oli tarjonnut riittävästi tieto yrittäjyydestä.

Vaikka Suomessa ymmärretään jo yrittäjyyskasvatuksen merkitys nuorten työelämävalmiuksien kehittymisessä ja yrittäjyyskasvatus huomioidaan opetusta ohjaavissa dokumenteissa kaikilla kouluasteilla, yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisessa on vielä parantamisen varaa.

– Tutkimusten mukaan rehtorit ovat ratkaisevassa roolissa yrittäjyyskasvatuksen johtajina toimintakulttuurin kehittäjinä ja resurssien kohdentajina. Myös opettajien osaamista lisäämällä voidaan kasvattaa yrittäjyyskasvatuksen menetelmien kirjoa ja sitä kautta edesauttaa sitä, että yrittäjyyskasvatus palvelee kaikenlaisia oppijoita. Yrittäjyyskasvatusta tulisikin edistää siten, että sille luodaan yhdenmukaiset mahdollisuudet koko maassa, sanoo YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen.

YES ry on mukana yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta edistävien organisaatioiden yhteisessä keskustelufoorumissa Yrittäjyyskasvatusfoorumissa. Yrittäjyyskasvatusfoorumiin kuuluu tällä hetkellä 14 merkittävää toimijaa: YES-verkosto, 4H-järjestö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, LUT-yliopisto, HtF Group Oy, MTK ry, Nuori Yrittäjyys ry, OAJ, OPH, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Perheyritysten liitto, Skills Finland ry, Suomen Yrittäjät ja Talous ja nuoret TAT.

Yrittäjyyskasvatusfoorumi esittää yhteisiin keskusteluihin ja tutkimustuloksiin perustuen seuraavat tavoitteet vaalikaudelle 2023–2027:

  1. Opettajien valmiuksia ja resursseja toteuttaa yrittäjyyskasvatusta tulee vahvistaa.
  2. Opetus- ja kulttuuriministeriön johtama valtakunnallinen yrittäjyyden ohjausryhmä käynnistetään uudelleen.
  3. Vuonna 2017 laaditut OKM:n yrittäjyyslinjaukset päivitetään.
  4. Avataan keskustelu yrittäjyyden lukiodiplomin luomiseksi.

Yrittäjyyskasvatusfoorumi on tyytyväinen, että opetus- ja kulttuuriministeriö on vuosien varrella myöntänyt erityisavustusta nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen edistämiseen. Tämä on ollut merkittävää yrittäjyyskasvatustoimijoiden tekemälle pitkäjänteiselle työlle.

Foorumi toivoo, että rahoitus edelleen säilyy ja palaa aikaisempien vuosien tasolle.

Yrittäjyyskasvatusfoorumin tavoitteet julkistettiin maanantaina 6.2.2023 foorumin järjestämässä tilaisuudessa Pikkuparlamentissa.

Tilaisuuden puheenjohtaja, OAJ:n eritysasiantuntija Lauri Kurvonen on iloinen, että paikalle puoluepaneeliin kutsutut kansanedustajat Anders Adlercreutz, Eeva-Johanna Eloranta, Mari Holopainen, Marko Kilpi, Mikko Kinnunen ja Sakari Puisto kannattivat yrittäjyyskasvatusfoorumin tavoitteita.

– Yrittäjyyskasvatuksen tarpeellisuudesta sekä edelleen kehittämisestä ja vahvistamisesta vallitsi vahva yhteisymmärrys yli puoluerajojen. Toivon, että asian tärkeys pysyy muistissa ja on esillä vaalien jälkeisissä hallitusohjelmaneuvotteluissa, Kurvonen sanoo.

Vaikuttavuuslukuja Yrittäjyyskavatusfoorumin toimijoilta

Yrittäjyyskasvatuksen toimijakenttä on valtavan rikas ja yrittäjyyskasvatuksen eteen tehdään paljon yhdessä ja erikseen:

  • Nuori Yrittäjyys ry: 4 700 nuorta osallistui vuonna 2022 ohjelmaan, jossa perustetaan oma harjoitusyritys.
  • Opinkirjo: 20 000 opettajaa käyttää vuosittain Yritys Hyvä -kilpailun tehtäväaineistoa yrittäjyyskasvatuksessaan.
  • Suomen Yrittäjät: 1 000 opettajaa osallistuu (yrittäjyyden) täydennyskoulutuksiin vuosittain.
  • 4H: Vuosittain lähes 7 miljoonaa euroa palkka- ja yrittäjätuloa yli 8 000 nuorelle.
  • YES-verkosto vei 163 kuntaa yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen äärelle vuonna 2022.
  • Talous ja nuoret TAT: 86 % Suomen kuudesluokkalaisista osallistuu vuosittain Yrityskylä alakouluun.

Yrittäjyyskasvatusfoorumi

Yrittäjyyskasvatusfoorumi on yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta edistävien organisaatioiden yhteinen keskustelufoorumi. Siihen kuuluvat YES-verkosto, 4H-järjestö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, LUT-yliopisto, HtF Group Oy, MTK ry, Nuori Yrittäjyys ry, OAJ, OPH, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Perheyritysten liitto, Skills Finland ry, Suomen Yrittäjät ja Talous ja nuoret TAT.

YES-verkosto

YES-verkosto tarjoaa tukea ja mahdollisuuksia yrittäjämäisen osaamisen kehittämiseen kunnille, oppilaitoksille ja muille yrittäjyyskasvatustoimijoille sekä mahdollisuuden verkostoitua muiden yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa.

YES-verkoston toimintatapa on yhteiskehittäminen ja toimintamalli verkostoyhteistyö. Lue lisää YES-verkoston toiminnasta ja palveluista täältä.

Tutustu myös Yrittäjyyskasvatuksen selviytymisoppaaseen päättäjille

Yrittäjyyskasvatuksen selviytymisopas antaa eduskuntavaaliehdokkaille, nykyisille kansanedustajille ja muille päättäjille päätöksenteon tueksi perustiedot yrittäjyyskasvatuksesta. Selviytymisoppaasta päättäjä voi helposti selvittää, mitä yrittäjyyskasvatus on, miksi se on tärkeää ja mikä on sen merkitys yhteiskunnalle ja elinvoimaisuudelle. Oppaan voi lukea verkossa.