Skip to main content
  Uutinen

Yrittäjyyskasvatuksen verkostot vahvistuvat Suomessa: Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ja YES-verkosto strategiseen kumppanuuteen

By 28.9.2023 No Comments

Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry ja Valtakunnallinen YES ry ovat solmineet strategisen kumppanuuden. Kumppanuussopimus allekirjoitettiin ja julkistettiin vuoden 2023 YKTS Yrittäjyyskasvatuspäivillä Turussa 28.9.2023.

Kuvassa vasemmalla YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen ja oikealla YKTS:n hallituksen puheenjohtaja Kirsi Peura.

Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura (YKTS) ja Valtakunnallinen YES (YES-verkosto) ovat kansallisia toimijoita, jotka ovat omilla tahoillaan edistäneet yrittäjyyskasvatusta Suomessa jo runsaan vuosikymmenen. YKTS:n toiminnan painopisteenä on erityisesti yrittäjyyskasvatuksen tutkimuksen ja sen käytäntöön soveltamisen edistäminen. YES-verkosto puolestaan on Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäverkosto, joka yhdistää eri toimijat rakentamaan vaikuttavampaa yrittäjyyskasvatusta niin kansallisesti kuin alueellisestikin.

Strategisella kumppanuudella haetaan molempien osapuolten toimintaa hyödyttäviä synergiaetuja, mutta ennen kaikkea avaimia entistä vaikuttavampaan yrittäjyyskasvatuksen valtakunnalliseen kehittämis- ja vaikuttamistyöhön.

– YES-verkosto on meille luonteva ja jo pitkäaikainen yhteistyökumppani. Strateginen kumppanuus syventää yhteistyötämme entisestään mahdollistaen esimerkiksi yrittäjyyskasvatuksen tutkimuksen ajankohtaisten tulosten käytäntöön viemisen aikaisempaa konkreettisemmalla tavalla. Täydennämme toistemme tavoitteita erittäin hyvin, kertoo YKTS:n hallituksen puheenjohtaja Kirsi Peura.

Sopimus strategisesta kumppanuudesta allekirjoitettiin YKTS Yrittäjyyskasvatuspäivillä 2023, joka kokoaa yhteen yrittäjyyskasvatuksen tutkijoita, opettajia ja käytännön toimijoita ympäri Suomen. Konferenssimuotoinen kahden päivän tilaisuus tarjoaa mahdollisuuden esitellä uusinta yrittäjyyskasvatuksen tutkimusta. YKTS on yksi vuosittain järjestettävän konferenssin osatoteuttajista.

– YES-verkostolla on vahva alueellinen tuntemus yrittäjyyskasvatuksesta, ja olen iloinen, että saamme sen rinnalle yrittäjyyskasvatuksen tutkimustietoa entistä merkittävämmin mukaan. Yhteistyö YKTS:n kanssa avaa mahdollisuuden hyödyntää myös kansainvälistä tutkimusta paremmin. Pyrimme löytämään tutkimuksen tuomasta informaatiosta niitä kärkiä, joita lähdemme verkostoyhteistyössä viemään eteenpäin, sanoo YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen.

YES-verkosto ja YKTS näkevät keskeisenä yrittäjyyskasvatuksen edistämisen parissa toimivien tahojen ja yksilöiden vuorovaikutuksen mahdollistamisen ja verkottamisen. Yhtenä keinona tähän ovat tilaisuudet, tapahtumat ja viestintä, jonka osalta tullaan jatkossa tekemään entistä tiiviimpää yhteistyötä.

Yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneet kokoontuvat seuraavan kerran yhteen YES-verkoston koordinoimassa Yrittäjyyden ytimessä -seminaarissa 8.-9.11.2023. Seminaarissa esitellään alueellisia ratkaisuja yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjämäisen kulttuurin edistämiseksi Suomessa.

Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry on tieteellinen yhdistys, joka tukee yrittäjyyskasvatuksen tutkimusta sekä yrittäjyyskasvatuksen kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Tutkimusseura toimii yrittäjyyskasvatuksen tutkimusta tekevien ja tutkimuksesta kiinnostuneiden toimijoiden ja organisaatioiden verkostona. Tutkimusseura järjestää vuosittain YKTS Yrittäjyyskasvatuspäivät ja tutkimusseminaarin yhdessä vaihtuvan korkeakoulun kanssa sekä edistää ja harjoittaa alan julkaisutoimintaa. Tutkimusseura tukee myös kansallista päätöksentekoa. www.ykts.fi