Skip to main content
  Uutinen

Korona sotki Ysimittari-kyselyn aikataulun, mutta mahdollisti laajemman pilotoinnin – nuorten yrittäjyysinto näkyy jo kevään vastauksissa

By 25.5.2020 28 tammikuun, 2021 No Comments

Nuorten yrittäjyysasenteita selvittävä Ysimittari-kysely siirtyy koronatilanteen takia ensi syksyyn. Tänä keväänä kyselyn pilotointia päätettiin kuitenkin jatkaa, ja jo yli 2 700 yhdeksäsluokkalaista on vastannut kyselyyn. Alustavat havainnot vahvistavat trendin: Nuorten suhtautuminen yrittäjyyteen on myönteistä. Myös yritysyhteistyö on vastausten perusteella nuorille tärkeää.

Yhdeksäsluokkalaisten yrittäjyysasenteita ja -valmiuksia selvittävä Ysimittari-kysely oli tarkoitus toteuttaa tänä keväänä, mutta koronatilanteen takia se on päätetty siirtää syksylle 2020.

Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston LUTin tutkija Anu Raappana kertoo, että kysely toteutetaan vasta syyslomien jälkeen.

Ysimittari-tutkimuksessa selvitetään muun muassa sitä, mikä mielikuva yrittäjyydestä nuorille on syntynyt ja minkälaisia yrittäjyysvalmiuksia he kokevat omaksuneensa peruskoulun aikana. Kyseessä on maailmanlaajuisestikin ennätyslaaja tutkimus, jossa kerätään vastaukset kolmelta peräkkäiseltä ikäluokalta heidän ollessaan yhdeksännellä luokalla.

Ensimmäinen pilotti tehtiin jo viime syksynä, jolloin kyselyyn vastasi 260 nuorta. Pilotointia jatkettiin keväällä, jotta saataisiin lisää kokemusta siitä, miten kysely kannattaa teettää.

– Sovimme yhdessä Lahden ja Lappeenrannan kaupunkien kanssa kyselyn toteuttamisesta näiden kaupunkien kaikille yseille. Tähän tuli vastauksia noin 900. Ja sitten tuli korona, joka sotki kaikki suunnitelmat, Raappana kertoo.

Koronatilanne antoi tilaisuuden kuitenkin jatkaa pilotointia ja testata laajemmalla joukolla kyselyn toimivuutta. YES-verkoston aluetoimijat, YES Tutoropettajat sekä Nuori Yrittäjyys ry lähettivät kyselyä omien verkostojensa kautta.

– Vastausmäärä on nyt huikea 2 700. Ja vastauksia tulee lisää vielä toukokuun loppuun saakka.

Raappana kertoo, että aineistoa on käyty alustavasti läpi, ja vastauksissa näkyy nuorten myönteinen suhtautuminen yrittäjyyteen.

– Nyt vastanneet ovat ilmaisseet selkeästi kiinnostuksen yrittäjyyttä kohtaan, eli vastaukset ovat linjassa huhtikuussa julkaistun tuoreen nuorisobarometrin kanssa. Lisäksi alustavan tarkastelun perusteella voi sanoa, että nuoret kokevat yritysyhteistyön tärkeäksi.

Raappana uskoo, että kevään tulokset heijastelevat myös varsinaisen Ysimittari-kyselyn tuloksia.

– Suuntaa nämä varmasti antavat. Kunhan kaikki vastaukset tältä keväältä on kasassa, on mielenkiintoista nähdä miten ne suhteutuvat esimerkiksi nuorisobarometrin varsin ilahduttaviin tuloksiin liittyen yrittäjyyteen. Mielenkiintoista tulee olemaan myös se, onko esimerkiksi ammatillisiin opintoihin ja lukioon hakeutuvien nuorten välillä havaittavissa eroa. Tästä voi tulla uutta tietoa myös toisen asteen yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen.

Isoimmat johtopäätökset jätetään kuitenkin syksyn varsinaiseen Ysimittari-kyselyyn.

– Syksyn kysely on mittakaavaltaan ihan omaa luokkaansa ja sen avulla pääsemme pureutumaan tätä pienempää aineistoa paremmin yksittäisiin ilmiöihin, Raappana kertoo.

Ysimittari-kysely lähetetään yläkouluille syksyllä 2020 syyslomien jälkeen.

Ysimittari-tutkimushankkeen rahoittaa Yksityisyrittäjäin Säätiö ja sen toteuttaa LUT-yliopisto yhdessä YES-verkoston sekä Opetushallituksen kanssa.