Skip to main content
  Uutinen

Lappi on jo yhdeksäs maakunta, jonne on saatu yrittäjyyskasvatuksen maakunnallinen strategia

By 12.9.2023 26 syyskuun, 2023 No Comments

Maakunnallisten yrittäjyyskasvatuksen strategioiden tekeminen on vaikuttava tapa kehittää yrittäjyyskasvatusta ja alueellista elinvoimaa. Lapin strategia erottuu kansainvälisyydellään.

Suomen yrittäjyyskasvatus on kansainvälisessä vertailussa erinomaisella tasolla, mutta kehittämisen paikkoja on etenkin alueellisissa eroissa. Yksi keino saada yrittäjyyskasvatus kaikkien ulottuville on maakunnalliset strategiat.

Strategioiden tavoitteena on kuvata alueellinen yrittäjyyskasvatus ja sen tavoitteet sekä luoda tapoja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseksi. Yhteinen maakunnallinen strategia helpottaa yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä niin, että siitä tulee osa opetuksen arkea jokaisessa koulussa, ja yksikään oppija ei jää yrittäjyyskasvatuksen ulkopuolelle.

Reilussa kymmenessä vuodessa yrittäjyyskasvatuksen maakunnallinen strategiatyö on ottanut Suomessa suuria harppauksia.

Ensimmäinen maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia saatiin Satakuntaan vuonna 2010, ja sen jälkeen usea maakunta on seurannut perässä.

Yrittäjyyskasvatuksen maakunnallisia strategioita on tällä hetkellä jo yhdeksän: strategia on laadittu Pohjois-Pohjanmaalle, Satakuntaan, Varsinais-Suomeen, Päijät-Hämeeseen, Keski-Suomeen, Kaakkois-Suomeen, Kainuuseen, Lappiin ja Etelä-Savoon.

Uusin tulokas on Lappi, jonka yrittäjyyskasvatuksen strategia ja menetelmäkäsikirja julkaistiin tänä syksynä.

Strategiatyö kokosi eri toimijat yhteisen kehittämisen ääreen

Lapin uuteen yrittäjyyskasvatuksen strategiaan ja menetelmäkäsikirjaan on koottu strategia ja visio yrittäjyyskasvatuksesta sekä oppiastekohtaiset strategiat jokaiselle kouluasteelle. Lisäksi julkaisusta löytyy vinkkejä strategian jalkauttamiseen sekä tehtäväpankki eri kouluasteille.

Lapin yliopiston kehittämisen asiantuntija ja projektipäällikkö Esa Posio on tyytyväinen, että strategian taakse saatiin laaja joukko toimijoita.

– Uudessa strategiassamme tärkeintä on se, että se on meidän kuntien, opettajien ja kasvattajien sekä yritysten ja järjestöjen kanssa yhdessä tekemä. Se on meidän näköinen ja sen takana olemme yhdessä. Yhteistä työstämistä ja innokasta sisäistämistä on ollut mahtava seurata. Tärkeintä on ollut osallisuus ja kaikkien osallistujien tuntema merkityksellisyys sekä luja luottamus Lappilaiseen osaamiseen ja sen kehittämiseen.

Posio tahtookin kiittää kaikkia osallistumisesta strategiatyöhön.

– Osatoteuttajayhteistyö oli saumatonta ja yhteistyö kuntien kanssa oli koko laajan Lapin kattavaa. Erityisesti innostavaa ja oleellista oli niin yrityskentän kuin yrka-asioita eteenpäin vievien järjestöjen kuten YESin keskeinen osuus niin strategian, menetelmien kuin julkaisun asiantuntijuudessa.

Lappi panostaa käytännönläheisyyteen, kansainvälisyyteen ja yhteistyöhön

Lapin strategiaan on määritelty ne alueelliset erityispiirteet ja vahvuudet, joiden perustalle yrittäjyyskasvatus rakentuu.

– Meillä on keskeistä käytännönläheisyys, ja senpä vuoksi strategia tehtiin menetelmäkäsikirjan muotoon vinkkeineen, linkkeineen ja ohjeineen. Toiseksi meillä on strategiassa mukana myös vapaa sivistystyö, koska sen merkitys Lapissa on keskeinen opetuksessa ja kasvatuksessa, Posio sanoo. 

Posion mukaan Lapin strategia erottuu myös kansainvälisyydellään.

– Kansainvälisyys tulee esiin siinä, että meillä on kolmen eri maan rajat ja käytännöt. Lapissa on myös vahvaa kansainvälistä osaamista, ja asiantuntija- ja opettajarekrytoinnin vuoksi meillä on tarve englanninkieliseen pedagogiseen strategiamenetelmiin yrittäjyyskasvatuksessa. Tämän vuoksi meillä on niin strategiasta kuin menetelmistä englanninkielinen osuus menetelmäkäsikirjassa, Posio kertoo.

Yrittäjämäinen osaaminen syntyy ekosysteemissä

YES-verkosto on ollut mukana tekemässä maakunnallisia strategioita jo yli kymmenen vuotta.

YES ry:n tominnanjohtaja Sanna Lehtosen mukaan maakunnallinen strategiatyö merkittävä keino laajentaa yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemiä ja ottaa mukaan myös perinteisen koulutuksen ulkopuoliset tahot kuten yritys- ja työelämä, kolmas sektori ja harrastustoiminta.

– Hienoa, että Lapin strategiassa on otettu mukaan myös vapaan sivistystyön merkitys yrittäjyyskasvatuksessa. Sillä kuten muillakin formaalin koulutuksen ulkopuolisilla toimijoilla on tärkeä rooli yrittäjyyteen oppimisessa. Jatkuvan oppimisen periaate toteutuu, kun yrittäjyyskasvatuksen verkostoyhteistyö ulottuu myös näihin toimijoihin, Lehtonen sanoo.

Posio kertoo, että yhteistyö jatkuu Facebookissa toimivassa Yrittäjyyskasvatus Lapissa-ryhmässä sekä hankkeen jatkohanketta ensi vuonna suunniteltaessa. Hän kannustaa kaikkia lappilaisia yrittäjyyskasvatustoimijoita liittymään mukaan.

­– Facebook-ryhmä on yksityinen, mutta siihen liittymällä saa kaiken tiedon Lapin yrittäjyyskasvatusstrategiasta sekä liittyy samalla YRKA-opettajamentoriverkostoon.

 

Liity Facebook-ryhmään tästä

Lapin yrittäjyyskasvatusstrategia ja menetelmäkäsikirja on luettavissa täällä.

Lapin yrittäjyyskasvatusstrategia toteutettiin YRKA-hankkeessa 1.5.2021-31.8.2023. Hanke toteutettiin lappilaisen koulutuskumppanuusmallin mukaisesti yhteistyössä Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun, Lapin koulutuskeskus REDU:n sekä Ammattiopisto Lappian kesken. Strategiatyöhön osallistuivat Lapin kunnat sekä alueen elinkeinoelämä ja yrityskenttä.

Lapin uuteen stragegiaan ja menetelmäkäsikirjaan sekä muihin maakunnallisiin yrittäjyyskasvatuksen strategioihin voit tutustua täällä.

YES-verkoston laatimaan yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemi -malliin voit tutustua täällä.