Skip to main content
  Uutinen

Uusi opas tulossa: Näin rakennat yrittäjyyskasvatuksen tiimin

By 17.5.2021 No Comments

YES-verkoston uusi opas yrittäjyyskasvatustiimin rakentamiseen ja toimivaan yhteistyöhön kunnan eri toimijoiden välillä ilmestyy syyskuussa 2021.

Eihän sinun kunnassasi yrittäjyyskasvatusta ole jätetty yksittäisten opettajien tai oppilaanohjaajien vastuulle?

Yrittäjyyskasvatus on lapsille ja nuorille suunnattua kasvatusta, jonka tavoitteena on edistää myönteistä asennetta yrittäjyyteen, lisätä yrittäjyyteen liittyviä valmiuksia ja saada lapset ja nuoret innostumaan voimallisemmin oman elämänsä rakentamisesta ja löytämään oman juttunsa elämässä ja tulevassa työelämässä.

Siksi yrittäjyyskasvatus on elintärkeää myös kunnan kehittämisen näkökulmasta, muistuttaa YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen.

– Yrittäjämäinen nuori on motivoitunut, hänellä on halu oppia ja kehittyä ja hänellä on työkaluja rakentaa omaa tulevaisuuttaan. Työelämään liittyvien valmiuksien oppiminen onkin jokaisen nuoren oikeus, ja yrittäjyyskasvatus kuuluu jokaiselle opettajalle, koko oppilaitokselle ja myös kunnalle. Tavoitteellisella yrittäjyyskasvatuksella kunta voi vahvistaa yrittäjämäistä asennetta ja toimintaa, lisätä yrittäjyyteen liittyviä valmiuksia, synnyttää uutta yrittäjyyttä ja luoda siten tarpeellista elinvoimaa, Lehtonen muistuttaa.

Kuntien apuna YES-kuntakäsikirja

Jotta oppilaitokset voivat toteuttaa yrittäjyyskasvatusta, tarvitaan siihen hyvää johtamista ja resursointia. YES-verkosto julkaisi alkuvuonna 2021 kuntien yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen avuksi maksuttoman YES-kuntakäsikirjan.

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa! YES-kuntakäsikirja kunnan päätöksentekijöille auttaa ottamaan yrittäjyyskasvatuksen huomioon kunnan päätöksenteossa ja nostamaan yrittäjyyskasvatuksen osaksi kunnan kaikkia kehittämistoimenpiteitä.

– Käsikirja tarkastelee yrittäjyyskasvatusta koko toimintakulttuurin ja ekosysteemin tasolla. Vaikuttavan yrittäjyyskasvatuksen aikaansaamiseksi ei riitä, että sitä toteuttaa koulussa vain yksi opettaja yhden oppiaineen sisällä. Yrittäjyyskasvatus tulee saada osaksi oppilaitosten ja kuntien toimintakulttuuria, ja siihen YES-kuntakäsikirja antaa hyvät eväät, Lehtonen sanoo.

Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan yhteistyössä – tiimityöhön tulossa uusi opas

Lehtosen mukaan yrittäjyyskasvatus tarvitsee aina vahvaa yhteistyötä.

– Liian usein kunnissa toimitaan ja tarkastellaan asioita siilomaisesti yksittäisten toimialojen kautta. Yrittäjyyskasvatuksen avulla toimintaa voidaan tarkastella yli toimialojen. Itse asiassa laadukasta yrittäjyyskasvatusta ei voida toteuttaa ilman laajaa toimijoiden yhteistyötä.

YES-verkosto suosittelee, että sekä oppilaitoksiin että kuntiin perustetaan yrittäjyyskasvatuksen tiimejä, joiden vastuulla on huolehtia siitä, että yhdessä asetetut tavoitteet toteutuvat.

– Me YES-verkostossa olemme jo toistakymmentä vuotta rakentaneet yrittäjyyskasvatuksen tiimejä eri puolella Suomea. Hyvää työtä on tehty esimerkiksi Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Näkyvää työtä tällä saralla tekee muun muassa Salon yrittäjyyskasvatuksen kehittämistiimi eli Sykäys-tiimi.

YES-aluetoimijoilta saa tukea yrittäjyyskasvastuksen tiimin perustamiseen, mutta lisää tukea on luvassa ensi syksynä, jolloin YES-verkosto julkaisee oppaan aiheesta.

– Tätä on toivottu monelta taholta. YES-verkoston uudesta oppaasta sekä oppilaitokset että kunnat saavat työkalut yrittäjyyskasvatustiimin rakentamiseen ja toimivaan yhteistyöhön kunnan eri toimijoiden välillä. Oppaaseen kokoamme YES-verkoston asiantuntemuksen ja pitkän käytännön kokemuksen aiheesta.

Opas ilmestyy syyskuussa 2021, ja se tulee kaikkien maksutta hyödynnettäväksi.

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa! -käsikirja auttaa rakentamaan kunnan elinvoimaisuutta tukevaa yrittäjyyskasvatusta suunnitelmallisesti, johdonmukaisesti ja koko kunnan tasolla. Lue lisää ja lataa maksuton käsikirja.