Skip to main content
  Uutinen

YES Etelä-Savo rakentaa joka kuntaan omaa yrittäjyyskasvatuksen polkua

By 20.4.2020 16 elokuun, 2022 No Comments

Etelä-Savossa oppilaitokset, kunnat ja elinkeinoelämä puhaltavat nyt yhteen hiileen kehittääkseen maakunnan elinvoimaisuutta. Pitkäjänteisellä yrittäjyyskasvatustyöllä on saatu jo paljon aikaan ja nyt on aika ottaa seuraava askel, uskoo YES Etelä-Savon aluepäällikkö Maisa Kantanen.

Viime vuonna Etelä-Savossa käynnistyi laaja Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon -hanke, jonka tavoitteena on tehdä Etelä-Savosta elinvoimaisempi tukemalla ja edistämällä nuorten yrittäjyysmyönteisyyttä sekä työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksia.

Hanke on edennyt hyvin, vaikkakin koronaepidemia toi odottamattomia haasteita. Tälle keväälle suunniteltiin paljon eri toimenpiteitä, joista osa voidaan toteuttaa verkossa, mutta osa siirtyy vääjäämättä ensi syksyyn.

Hankkeen vetäjä, YES Etelä-Savon aluepäällikkö Maisa Kantanen ei lannistu, sillä yrittäjyyskasvatus vaatii myös toteuttajilta ketteryyttä ja rohkeita kokeiluja.

– Olemme saaneet muokattua lukiolaisille ja opettajille suunnattuja toimenpiteitä verkossa toteutettaviksi. Toukokuussa toteutumamme verkossa neljä opettajien valmennusta, ja yrittäjyyden ja työelämän verkkokurssi lukiolaisille on tarkoitus saada tarjolle alueen kouluille jo huhtikuun lopussa.

Syksyllä luvassa on toivottavasti paluu läsnäolon mahdollistaviin toimenpiteisiin.

– Osa toimenpiteistä siirrettiin syksyyn. Eri oppilaitoksissa järjestetään erilaisia kokeiluja, kuten asiakaspalveluleirejä, työelämäpäiviä, yrittäjyyskursseja ja erilaisia tapahtumia.

Hanke kestää ensi vuoden loppuun saakka. Kyseessä on koko maakunnan laajuinen hanke, jossa on mukana iso joukko toisen asteen oppilaitoksia. Päätoteuttajana on Xamkin Pienyrityskeskus ja osatoteuttajina Etelä-Savon Koulutus Oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Seurakuntaopisto Pieksämäki sekä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Etelä-Savon lukiosta mukana ovat vahvasti Mikkelin, Kangasniemen, Sulkavan, Juvan, Pieksämäen ja Joroisten lukiot.

– Hanke on kiinnostanut myös muita alueen kuntia, joten tarjoamme myös niihin yrittäjyyskasvatukseen liittyviä koulutuksia opettajille ja mahdollisuutta rakentaa oma yrittäjyyskasvatuksen polku, Kantanen kertoo.

Nyt strategia tuodaan käytäntöön

Yksi tärkeä tavoite hankkeessa onkin luoda jokaiseen Etelä-Savon kuntaan oma yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku.

– Meillä on jo vuonna 2014 tehty maakuntaan yrittäjyyskasvatuksen strategia, mikä luo hyvän pohjan polun luomiselle. Käytännössä siis mietimme, miten strategia jalkautuu kuntiin erilaisin yrittäjyyskasvatuksen toimenpitein niin, että lasten ja nuorten yrittäjämäinen asenne ja osaaminen kehittyvät ikävuosien karttuessa katkeamattomana polkuna.

Verkostoyhteistyöllä voimme jakaa erilaisia toimintamalleja ja synnyttää niistä hyviä käytänteitä.

Tavoitteena on, että jokaiseen Etelä-Savon kuntaan räätälöidään omanlainen polku kunnan omien painotusten ja vahvuuksien mukaan.

Kaikkien polun ei tarvitse muodostua täysin samoista palikoista, sillä erilaisia hyviä menetelmiä on monia.

– Osa kunnista hyödyntää esimerkiksi Yrityskylä -oppimiskokonaisuutta, osa puolestaan MiniMikkeliä. Jonkun kunnan polku voi esimerkiksi olla kulttuuripainotteinen ja toisen puolestaan matkailupainotteinen. Kunnat ovat myös eri kehitysvaiheissa, joten esimerkiksi Pieksämällä, jossa on jo oma yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden toimenpideohjelma, on polun rakentaminen aivan toinen juttu kuin kunnissa, joissa yrittäjyyskasvatusta ei ole vielä mietitty niin pitkälle, Kantanen kertoo.

Siksi hän pitää hyvänä asiana, että yrittäjyyskasvatuksen polkuja mietitään nyt yhdessä.

­– Yrittäjyyskasvatuksen ehjät polut voivat sisältää myös yhteisiä osia, ja verkostoyhteistyöllä voimme jakaa erilaisia toimintamalleja ja synnyttää niistä hyviä käytänteitä osaksi polkua.

Asenneilmapiiri on muuttunut yrittäjyysmyönteisemmäksi

Kantanen on edistänyt yrittäjyyskasvatusta Etelä-Savossa ja verkottanut eri toimijoita jo yli kymmenen vuotta.

– YES Etelä-Savo perustettiin vuonna 2009 Helsingin kauppakorkeakoulun ESR-hankkeena YES-keskus tukemaan oppilaitosten yrittäjyyskasvatusta. Itse aloitin työni PYKissä eli kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksessa Mikkelissä vuonna 2008.

Hän ei omien sanojensa mukaan silloin edes tiennyt, mitä yrittäjyyskasvatus on.

–Hain itse asiassa töihin koulutussuunnittelijaksi johtamisen koulutusohjelmaan, mutta pääsinkin yrittäjyyteen. Koeajan jälkeen olisin saanut vaihtaa, mutta silloin olin jo tosi hurahtanut yrittäjyyteen ja yrittäjyyskasvatukseen. Huomasin, että johtamisopinnoistani huolimatta yrittäjyys on mun juttu.

Siitä lähtien Kantanen on toiminut yrittäjyyskasvatuksen parissa Pienyrityskeskuksen projektipäällikkönä ja myös YES Etelä-Savon aluepäällikkönä. Vuosikymmenen aikana hän on nähnyt, miten yrittäjyyskasvatus on vähitellen saanut jalansijaa maakunnassa ja yhteistyö on lisääntynyt.

– Olen päässyt näkemään, miten asenneilmapiiri on muuttunut yrittäjyysmyönteisemmäksi.

Yhteisponnistuksilla on saatu paljon upeita asioita aikaan.

– Esimerkiksi Mikkelin kaupunki on panostanut vahvasti yrittäjyyskasvatukseen, ja kaupunkiin muun muassa saatiin luotua MiniMikkeli eli pelillinen oppimisympäristö yrittäjyydestä ja yhteiskunnasta kuudesluokkalaisille. Myös Pieksämäellä on tällä hetkellä hyvin vahvaa paikallista yhteistyötä, ja samansuuntaista kehitystä on nähtävissä koko Etelä-Savossa.

Meillä on Etelä-Savossa hyvää yrittäjyyskasvatustyötä, johon verkoston eri toimijat ovat sitoutuneita.

Myös oppilaitosten ja yrittäjien yhteistyö on kasvanut vuosi vuodelta.

– Teemme paljon yhteistyötä Etelä-Savon Yrittäjien kanssa, joka on yksi tärkeimpiä kumppaneitamme yrittäjyyskasvatuksessa. Muutoinkin meillä on Etelä-Savossa hyvää yrittäjyyskasvatustyötä, johon verkoston eri toimijat ovat sitoutuneita. Sitä on hienoa tuoda tälläkin hankkeella esille. Esimerkiksi vuosittain järjestettävä Etelä-Savon yrittäjyyskasvatusfoorumi on iso tapahtuma, joka on onnistuneesti kiertänyt vuorotellen eri kaupungeissa, ja aina on löytynyt taho, joka on ottanut koppia järjestelyistä, Kantanen kehuu.

Etelä-Savossa toimii myös YES Tiimi, eli yrittäjyyskasvatuksen kehitystiimi.

– Se toimii alueellisena yrittäjyyskasvatuksen foorumina, jonka avulla voidaan paikallisesti toteuttaa ja kehittää yrittäjyyskasvatusta ja koulu-yritysyhteistyötä. Mukana on opetushenkilöstöä, päättäjiä, virkamiehiä ja elinkeinoelämän edustajia.

Yhteistyötä vauhdittavat YES-verkoston valmentamat tutoropettajat 

YES Etelä-Savo on saanut lisäkäsiä yrittäjyyskasvatustyöhön YES Tutoropettajista eli YES-verkoston valmentamista opettajista, jotka toimivat paikallisen yrittäjyyskasvatuksen kehittäjinä ja yrittäjyyskasvatustyön tukena.

– On upeaa, että saimme Tutorope-valmennuksella jotain pysyvää aikaan: tutoropet ovat mukana muun muassa järjestämässä Etelä-Savon yrittäjyyskasvatusfoorumia, ja he kehittävät nyt yrittäjyyskasvatusta omissa oppilaitoksissaan. Tutoropet ovat nyt myös hankkeessa mukana yrittäjyyskasvatuksen ehjän polun rakentamisessa.

”Kenenkään ei tarvitse tehdä kaikkea yksin”

Kantanen näkee YES Etelä-Savon roolin olevan tulevaisuudessakin yhteistyön rakentamisessa ja verkostojen luomisessa. YES Etelä-Savolla on jo nyt vahvat alueelliset verkostot oppilaitoksiin, Etelä-Savon Yrittäjiin ja Etelä-Savon kauppakamariin sekä eri kuntien sivistystoimiin.

­

YES-verkostolla on rooli siinä, että saamme kaikki puhaltamaan yhteen hiileen. Me olemme menneet siinä jo tosi paljon eteenpäin, ja hyvällä yhteistyöllä voimme viedä yhteistyön vielä uusille tasoille.

– Iloitsen kovasti, että tämä uusi hanke on koko maakunnan laajuinen. YES Etelä-Savolla on hyvin pitkä perinne Mikkelin sivistystoimen kanssa, ja nyt voimme vahvistaa verkostoja hankkeen myötä myös muihin kuntiin.

Kantanen korostaa, että kenenkään ei tarvitse tehdä kaikkea yksin.

– Mekin olemme vain yksi toimija muiden joukossa. Omalta osaltaan YES Etelä-Savo pystyy verkottamaan muita ja luomaan yhteisiä toimenpiteitä ja kokonaisuuksia. Etelä-Savo on aika hajanainen maakunta, ja meillä on paljon tekemistä.

Kantanen uskookin, että yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä seuraava askel on syventää yhteistyötä entisestään.

– Työelämä muuttuu, oppiminen muuttuu ja työn tekemisen tavat muuttuvat. Tarvitsemme lisää yrittäjyyttä Etelä-Savoon. Tässä yhtälössä YES-verkostolla on rooli siinä, että saamme kaikki puhaltamaan yhteen hiileen. Me olemme menneet siinä jo tosi paljon eteenpäin, ja hyvällä yhteistyöllä voimme viedä yhteistyön vielä uusille tasoille.

Mukaan yrittäjyyskasvatuksen polkuja rakentamaan?

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon -hanketta ja siihen liittyviä toimenpiteitä toteutetaan laajalla yhteistyöverkostolla.

Ensi syksynä käynnistetään kuntakohtaisten yrittäjyyskasvatusten polkujen rakentaminen. Eri tahot ovat tervetulleita osallistumaan hankkeen työhön.

– Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan, minuun voi olla yhteydessä, Kantanen muistuttaa.