Skip to main content
  Uutinen

Yrittäjyyskasvatus on kunnille tuottoisa investointi osaamiseen

By 23.3.2021 No Comments

Miksi järkevästi toimiva kunta panostaa yrittäjyyskasvatukseen? YES-verkosto julkaisi kuntavaaliteemansa, jossa avataan yrittäjyyskasvatuksen merkitystä kunnan elinvoimaisuudelle.

Koronaepidemia ja muu yhteiskunnallinen muutos ravisuttaa tällä hetkellä kuntia ja ja jättää laskun, jonka loppusumma on iso.

Kuka maksaa laskun?

YES-verkosto uskoo, että kunnan muiden investointien rinnalle tulee nostaa myös osaamisinvestoinnit. Yrittäjyyskasvatus on avainasemassa pärjäävän hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa.

– Kunnat tarvitsevat tulevaisuudessa niitä, jotka innovoivat, kehittävät, rakentavat uutta ja synnyttävät yrittäjyyttä. Yrittäjyyskasvatuksella varmistamme, että näitä osaajia on, ja että tulevaisuudessa on laskun maksajia, sanoo YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen.

YES-verkoston kuntavaaliteemat nostavat yrittäjyyskasvatuksen kuntakehittämisen keskiöön

YES-verkoston kuntavaaliteemat avaavat yrittäjyyskasvatuksen merkitystä ja mahdollisuuksia kunnille.

– Laadimme kuntavaaliteemat, koska pidämme tärkeänä, että tulevilla kuntapäättäjillä on hyvä näkemys siitä, miten yrittäjyyskasvatus voi olla osa kunnan kehittämistoimenpiteitä. Fiksu kunta katsoo tulevaisuuteen ja varmistaa sen, että kunnassa on jatkossakin työntekijöitä ja yrittäjiä. Siihen voidaan vaikuttaa tavoitteellisella yrittäjyyskasvatuksella.

Kuntavaaliteemat myös linjaavat, mitä tulosta tuottava yrittäjyyskasvatus edellyttää. Lehtonen muistuttaa, että kunnassa on oltava riittävää osaamista yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen ja johtamiseen.

–Tarvitsemme kuntia, jotka panostavat yrittäjyyskasvatukseen, mutta etenkin tarvitsemme kuntapäättäjiä, jotka osaavat toteuttaa ja johtaa yrittäjyyskasvatusta suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.

YES-verkosto on kuntavaaliteemojen lisäksi julkaissut myös Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa! -kuntakäsikirjan, joka ohjaa ottamaan yrittäjyyskasvatuksen huomioon kunnan eri tasoilla tapahtuvassa päätöksenteossa.

Tavoitteena yrittäjämäisen osaamisen ekosyteemi

Lehtosen mukaan yrittäjyyskasvatuksen tarkasteluympäristöksi olisi valittava koko kunta.

– On tärkeää pohtia, saavutetaanko tehdyllä yrittäjyyskasvatuksella sellaisia tuloksia, joilla on arvoa myös kunnan näkökulmasta.

YES-verkoston laatima yrittäjämäisen ekosysteemin malli hahmottaa sitä, miten tulevaisuuden osaamista syntyy ja synnytetään kunnassa.

– Yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemissä koulutus ja elinkeinoelämä käyvät aktiivista vuoropuhelua ja toteuttavat yhteisiä toimenpiteitä.  Tuloksena oppilaitoksista valmistuu aktiivisia ja yritteliäitä nuoria, jotka pärjäävät elämässä ja tulevassa työelämässä.

Lehtonen toivoo, että YES-verkoston kuntavaaliteemoihin ja kuntakäsikirjaan tutustuvat sekä kaikki kuntapäättäjät että yrittäjyyskasvatusta toteuttava henkilöstö.

– Osaamisen kehittämiselle on luotava mahdollisuuksia ja annettava resursseja. Tulevaisuuden kunta panostaa yrittäjyyskasvatukseen, vahvistaa yrittäjyysosaamista ja johtaa yrittäjyyskasvatusta.

Tutustu YES-verkoston kuntavaaliteemoihin tästä.

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa! -käsikirja auttaa rakentamaan kunnan elinvoimaisuutta tukevaa yrittäjyyskasvatusta suunnitelmallisesti, johdonmukaisesti ja koko kunnan tasolla. Lue lisää ja lataa maksuton käsikirja.