Skip to main content
Näkökulma

Kannanotto: Nuoret kaipaavat lisää yrittäjyyskasvatusta – vastaammehan haasteeseen?

By 5.12.2023 12 joulukuun, 2023 One Comment

Suomen yrittäjyyskasvatus niittää maailmalla mainetta: vuoden 2022 GEM-raportti nosti Suomen ensimmäiseksi 50 maan yrittäjyyskasvatuksen vertailussa. Saman totesi Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus Cedefopin 2023 tutkimus.

Suomen vahvuuksia ovat opettajien koulutustaso, tietoon perustuva yrittäjyyskasvatustyö ja myönteiset asenteet yrittäjyyskasvatusta kohtaan.

Tutkimukset nostavat esiin myös puutteita. Yrittäjyyskasvatus ei toteudu tasapuolisesti kaikilla alueilla. Huolestuttavaa on myös yrittäjyyskasvatuksen yksipuolistuminen: vakiomuotoinen opetus ei sovi kaikille oppijoille.

Nuoret kaipaavat kouluilta nykyistä enemmän tietoa työelämästä ja yrittäjyydestä. Nuorten kasvava kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan tunnistetaan myös tutkimuksissa. Emmehän jätä huomioimatta näitä tarpeita?

Uusi hallitusohjelma lupaa vahvistaa yrittäjyyskasvatusta kaikilla koulutusasteilla. Olisiko nyt aika päivittää uuteen tietoon pohjaten vuonna 2017 laaditut OKM:n Yrittäjyyslinjaukset?

Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura (YKTS) ja Valtakunnallinen YES (YES-verkosto) ovat tahoillaan edistäneet yrittäjyyskasvatusta Suomessa jo yli vuosikymmenen. YKTS edistää yrittäjyyskasvatuksen tutkimusta ja sen käytäntöön soveltamista. YES-verkosto  edistää yrittäjyyskasvatusta ja sen strategista kehittämistä ympäri maan kehittäjäverkostonsa kautta.

Ehdotamme kansallisen työryhmän perustamista yrittäjyyskasvatuksen kansallisen strategian päivittämiseksi. YES ja YKTS ovat valmiita koordinoimaan strategiatyön. Nuorten yrittäjyysinnon kanavoituminen yrittäjämäiseksi toiminnaksi ja yrittäjyydeksi vaatii systemaattista ja monimuotoista yrittäjyyskasvatustyötä.

 

Toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen, Valtakunnallinen YES ry
Hallituksen puheenjohtaja Kirsi Peura, Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry

Kaipaatko lisää tietoa yrittäjyyskasvatuksesta? Yrittäjyyskasvatuksen selviytymisopas antaa päättäjille päätöksenteon tueksi perustiedot yrittäjyyskasvatuksesta. Selviytymisoppaasta päättäjä voi helposti selvittää, mitä yrittäjyyskasvatus on, miksi se on tärkeää ja mikä on sen merkitys yhteiskunnalle ja elinvoimaisuudelle. Oppaan voi lukea verkossa.