Skip to main content
  Uutinen

Nuoret kokevat koulu-yritysyhteistyön hyödyllisenä, kertoo Ysimittari-kyselyn pilotti

By 16.9.2020 21 syyskuun, 2020 No Comments

Ysiluokkalaisten yrittäjyysasenteita selvittävää Ysimittari-kyselyä jouduttiin koronan takia siirtämään. Pilotista on kuitenkin saatu jo alustavia tuloksia muun muassa nuorten positiivisesta suhtautumisesta yritysyhteistyöhön.

Nuorten yrittäjyysasenteita selvittävä, Ysimittari-kysely odottaa edelleen otollista ajankohtaa toteutettavaksi. Nyt on sovittu, että Opetushallitus lähettää kyselyn yläkouluille 27. lokakuuta.

Kyselyssä selvitetään yhdeksäsluokkalaisten yrittäjyysasenteita, ja se kattaa kolme peräkkäistä ikäluokkaa eli jopa 150 000 oppilasta.

Pilotista jo alustavia tuloksia: koulu-yritysyhteistyö kiinnostaa

Viivästyksen ansiosta viime keväänä voitiin toteuttaa hyvin laaja pilotti, jolla saatiin testattua kyselyn toimivuutta. Jopa yli 2 800 yhdeksäsluokkalaista vastasi kyselyyn pilotin aikana.

Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston LUTin tutkija Anu Raappana kertoo, että aineistoa on käyty alustavasti läpi muun muassa koulu-yritysyhteistyön osalta.

– Pilotista ilmenee, että merkittävä osa nuorista kokee hyötyvänsä koulussa tehtävästä yhteistyöstä yritysten kanssa. On ilahduttavaa huomata, että nuoret itse mieltävät yritysyhteistyön tärkeäksi. Ainoastaan kahdeksan prosenttia pilotin vastaajista ei pitänyt yritysyhteistyötä lainkaan hyödyllisenä.

Raappanan mukaan vastauksista ilmenee myös, että yritysyhteistyötä tehdään nuorten mukaan kouluissa riippumatta siitä millä alueella koulu sijaitsee.

– Saimme pilottiin vastauksia sekä isoista että pienistä kunnista kuin myös maaseutumaisista ja kaupunkimaisista kunnista. Eroa ei löytynyt myöskään tyttöjen ja poikien välillä.

Nuorilta kysytään Ysimittari-tutkimuksessa myös yrittäjyyskasvatusohjelmiin tai -oppimiskokonaisuuksiin osallistumisesta.

– Yrityskylä ja NY-toiminta näyttävät tavoittavan nuoret ilahduttavan hyvin. Pilotin vastausten mukaan Yrityskylässä on käynyt muistinsa mukaan hieman yli 60 % vastaajista ja NY -toiminnassa on ollut mukana noin 6 % vastaajista, Raappana kertoo.

Yritysyhteistyö hyvä tapa toteuttaa yrittäjyyskasvatusta

Raappanan mukaan aiemmissa tutkimuksissa yritysyhteistyö on tunnistettu myös opettajan näkökulmasta helpoksi tavaksi toteuttaa yrittäjyyskasvatusta.

– Yritysyhteistyö on kiinnostava tapa toteuttaa yrittäjyyskasvatusta myös nuoren kannalta. Se mahdollistaa monimuotoiset oppimisympäristöt ja edistää aktiivista kansalaisuutta, kun erilaiset organisaatiot, työtehtävät, nimikkeet ja muut seikat tulevat tutuiksi. Myös eri alueiden erityispiirteet tulevat nuorille tutuiksi ja esimerkiksi kesätyömahdollisuuksien hahmottaminen helpottuu, Raappana sanoo.

Ysimittari-tutkimuksessa selvitetään muun muassa sitä, mikä mielikuva yrittäjyydestä nuorille on syntynyt ja minkälaisia yrittäjyysvalmiuksia he kokevat omaksuneensa peruskoulun aikana. Kyseessä on maailmanlaajuisestikin ennätyslaaja tutkimus, jossa kerätään vastaukset kolmelta peräkkäiseltä ikäluokalta heidän ollessaan yhdeksännellä luokalla.

Ysimittari-tutkimushankkeen rahoittaa Yksityisyrittäjäin Säätiö ja sen toteuttaa LUT-yliopisto yhdessä YES-verkoston, Opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Nuori yrittäjyys ry:n kanssa.