Skip to main content
  Uutinen

Nyt se on julki! Uusi opas auttaa kouluja kehittämään vaikuttavampaa työelämäyhteistyötä

By 19.4.2022 No Comments

Päästäkseen astumaan työelämään nuorten on tärkeää saada ymmärrystä siitä jo kouluaikana. Oppilaitosten työelämäyhteistyö on kuitenkin usein vaikuttavuudeltaan kapeaa ja yhteistyössä tapahtuvaa oppimista ei suunnitella ja arvioida tarpeeksi. YES-verkoston uusi opas auttaa oppilaitoksia ja opettajia suunnittelemaan parempaa yhteistyötä.

Oppilaitosten työelämäyhteistyöllä on Suomessa pitkät perinteet. Esimerkiksi TET-jaksoja on toteutettu jo yli neljän vuosikymmenen ajan. Nykyään opetussuunnitelmat kaikilla kouluasteilla kannustavat oppilaitoksia tekemään yhteistyötä oppilaitosten ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

– Työelämäyhteistyötä tehdään nykyään paljon, mutta valitettavan usein se jää vaikuttavuudeltaan kapeaksi ja oppijan näkökulmasta vain muutamaan kertaan, usein vain TET-jaksoihin ja ehkä jokuseen yritysvierailuun. Kuitenkin nuorille tehdyt kyselytutkimukset ovat osoittaneet vuosi toisensa perään, että nuoret kaipaavat lisää työelämään liittyvää tietoa ja opetusta, sanoo YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen.

Lehtonen muistuttaa, että myös työelämäyhteistyön laatu merkitsee.

– Oikein suunniteltuna työelämäyhteistyöllä voi olla merkittävä vaikutus oppijan tulevaisuuden rakentumiselle. Esimerkiksi yritysvierailuilla oppiminen voi jäädä pinnalliseksi, jos tarkoituksena on vain siirtää informaatiota osallistujille. Parhaimmillaan nuori pääsee työelämäyhteistyössä itse tekemään ja oppimaan kokemuksen kautta, tuomaan osaamistaan näkyväksi ja arvioimaan itse oppimaansa.

YES-verkoston uusi opas Vaikuttavaa! Opas oppilaitoksen ja työelämän väliseen yhteistyöhön auttaa ymmärtämään työelämäyhteistyön merkitystä oppisympäristönä ja antaa oppilaitoksille ja opettajille valmiuksia suunnitella yhteistyötä niin, että huomioiduksi tulevat nuorten osallistaminen ja heidän osaamisensa tunnistaminen, oppiainekohtaiset tavoitteet sekä yhteistyön arvioinnin avulla toiminnan kehittäminen.

Oppilaitosten työelämäyhteistyö on tärkeää koko yhteiskunnalle

Opas avaa myös työelämäyhteistyön merkitystä ympäröivälle yhteiskunnalle ja sen elinvoimaisuuden kehittämiselle.

– Kunnat eivät enää pärjää ilman yrittäjyyskasvatusta ja tiivistä yhteistyötä kunnan yritysten, oppilaitosten ja muiden toimijoiden välillä. Tavoitteellisella yrittäjyyskasvatuksella ja oppilaitosten ja työelämän välisellä yhteistyöllä vahvistetaan yrittäjämäistä asennetta ja toimintaa, lisätään yrittäjyyteen liittyviä valmiuksia ja luodaan siten tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista ja sitä kautta elinvoimaa.

Oppaassa on esitelty YES-verkoston kehittämä Yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemi -malli, joka hahmottaa, miten tulevaisuudessa tarvittava osaaminen syntyy.

– Työelämäyhteistyötä tehdään yhdessä. Se ei ole vain oppijan ja yrityksen välistä yhteistyötä, vaan yhteistyö koskettaa myös opetushenkilöstöä, oppilaitoksia, työelämää ja muita toimijoita. Työelämäyhteistyö on osa yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemiä ja konkreettinen tapa saavuttaa ekosysteemissä asetettuja tavoitteita ja yhteisiä kohtaamisia, Lehtonen muistuttaa.

Hyödynnä myös muut YES-verkoston uudet oppaat!

Vaikuttavaa! Opas oppilaitoksen ja työelämän väliseen yhteistyöhön on uusin lisäys YES-verkoston kunnille ja oppilaitoksille laadittuun materiaalipakettiin, johon kuuluvat myös viime vuonna julkaistut YES-kuntakäsikirja sekä Yrittäjyyskasvatuksen tiimiopas.

– Olemme halunneet lähteä tuottamaan yrittäjyyskasvatuksen tukimateriaalipakettia, joka ottaa huomioon laajasti kaikki yrittäjyyskasvatuksen kentällä toimivat henkilöt ja organisaatiot. Me YES-verkostossa olemme jo pitkään pyrkineet pois siitä ajatuksesta, että yrittäjyyskasvatus olisi vain yksittäisen opettajan tai oppilaanohjaajan työtä, tai että yrittäjyyskasvatus olisi vain yhden kurssin käymistä tai yhden menetelmän hyödyntämistä. Yrittäjyyskasvatuksen tulee toteutua koko oppilaitoksen – ja koko kunnan – toimintakulttuurin tasolla, jotta se on aidosti vaikuttavaa. YES-verkoston oppaat ovat hyvä keino lähteä liikkeelle kohti yhdessä suunnittelemista, tekemistä ja kehittämistä.

Vaikuttavaa! Opas oppilaitoksen ja työelämän väliseen yhteistyöhön on tehty Yksityisyrittäjäin säätiön tuella.

Lataa Vaikuttavaa! Opas oppilaitoksen ja työelämän väliseen yhteistyöhön täältä.

Tule myös ensi syksyn työelämäyhteistyöaiheiseen koulutukseen! Lue lisää ja ilmoittaudu täältä.