Skip to main content
  Uutinen

Osaammeko tunnistaa osaamisen? Tässä materiaaleja nuorten ja kuntien yrittäjyysosaamisen tunnistamiseen ja kehittämiseen

By 3.8.2022 No Comments

YES-verkosto on mukana Osaaminen näkyviin -viikolla 5.-11.9.2022. Tahdomme kannustaa ja auttaa ihmisiä oivaltamaan osaamistaan ja tekemään sitä näkyväksi.

Jatkuva muutos työelämässä ja työn tekemisen tavoissa sekä teknologisessa kehityksessä on johtanut siihen, että elinikäistä oppimista painotetaan yhä enemmän.

Kaikkien osaaminen karttuu koko eliniän monissa ympäristöissä, mutta jos siitä ei saa virallista koulu- tai työtodistusta, osaammeko tunnistaa sen? Osaamisen tunnistaminen on tulevaisuuden yleissivistystä.

YES-verkosto on mukana Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (Jotpa) Osaaminen näkyviin -viikolla 5.-11.9.2022.

Tapahtumaviikon tavoite on  auttaa ihmisiä huomaamaan osaamistaan, tekemään sitä näkyväksi ja nostaa aihetta julkiseen keskusteluun.

Tutustu YES-verkoston materiaaleihin, joiden avulla voit tunnistaa, sanoittaa ja kehittää omaa ja muiden osaamista.

Nuorten yrittäjyysosaaminen näkyviin: Yrittäjyyden osaamismerkki

YES-verkosto on yhdessä Hämeenlinnan lyseon lukion ja Talous ja nuoret TATin kanssa kehittänyt digitaalisen yrittäjyyden osaamismerkin, jonka suorittamalla opiskelija voi osoittaa hallitsevansa erilaisia yrittäjyystaitoja. Osaamismerkin avulla opiskelija voi osoittaa esimerkiksi yrittäjyysopinnoista saatua osaamista, mutta se helpottaa myös etenkin koulun ulkopuolella hankitun yrittäjyysosaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Keväällä 2021 pilotoitu osaamismerkki on nyt kaikkien hyödynnettävissä.

Omat vahvuudet ja osaaminen näkyviin: YES Talk -podcast

YES Talk -podcastin jaksossa 2  Reetta Viinanen puhuu omien vahvuuksien löytämisen hyödyistä ja antaa työkaluja ja ajatusharjoituksia vahvuuksien löytämiseen. Viinanen rohkaisee määrittelemään itsensä tittelien sijaan omien taitojen ja tekemisen kautta. Kuuntele jakso täältä.

Kuntapäättäjien ja muiden kuntatoimijoiden yrittäjyyskasvatusosaaminen näkyviin: YES-verkoston kuntavalmennuspaketti

Yrittäjyyskasvatuksen ei pidä olla vain yksittäisen innostuneen opettajan tai oppilaanohjaajan vastuulla. Jos yrittäjyyskasvatuksesta tahtoo saada aidosti vaikuttavaa, tulee sen toteutua koko oppilaitoksen ja kunnan toimintakulttuurin tasolla. YES-verkosto tarjoaa kunnille maksuttomia materiaaleja, joiden avulla kunnan yrittäjyyskasvatusosaaminen on näkyvää, suunnitelmallista ja eri toimijoiden yhteistyönä toteutettua. Lue lisää.

Nuorten yrittäjyys- ja projektiosaaminen näkyviin: Open Platform Entrepreneurship Education for Future Work -hanke

YES on mukana hankkeessa, jonka tavoitteena on tuoda toisen asteen opiskelijoiden yrittäjyys- ja projektiosaaminen näkyviin. Lue lisää hankkeesta.