Skip to main content
  Uutinen

Yrittäjyyskasvatus on tuloksellista, kun kunnan toimijat tekevät yhteistyötä – tässä työkalut kunnan osaamisen kehittämiseen

By 6.6.2022 24 elokuun, 2022 No Comments

Yrittäjyyskasvatus kuuluu sivistystoimelle – vai kuuluuko? Jos haluat panostaa kunnan elinvoimaisuuteen, pyri pois siiloutumisesta ja kasvata yhteistyötä. YES-verkosto tarjoaa kunnille työkalut yrittäjyyskasvatuksen ekosysteemin rakentamiseen.

Kenen vastuulla kunnassa on yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen?

Usein yrittäjyyskasvatus luokitellaan sivistystoimen alle. Pahimmillaan vastuu jää yksittäiselle, asiasta innostuneelle opettajalle tai opinto-ohjaajalle. Jos henkilö jää eläkkeelle tai vaihtaa työpaikkaa, yrittäjyyskasvatus jää taka-alalle tai se alkaa alusta kun uusi osaaja löytyy.

– Tämä on ollut usein tilanne suomalaisissa oppilaitoksissa. Onneksi tilanne on parantumaan päin, ja yrittäjyyskasvatus aletaan kunnissa ymmärtää laajemmin, sanoo YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen.

Lehtonen muistuttaa, että yrittäjyyskasvatus ei ole yksittäisen opettajan työ eikä yksittäisiä toimenpiteitä.

Monille kunnille saattaa riittää, kun yrittäjyyskasvatus on saatu sisällytettyä strategioihin ja yrittäjyys löytyy oppilaitosten valinnaisainetarjottimelta.

– Nämä ovat toki jo erinomaisia askeleita eteenpäin. Mutta jos yrittäjyyskasvatuksesta tahdotaan aidosti vaikuttavaa ja kunnan elinvoimaa lisäävää, täytyy se saada toteutumaan koko toimintakulttuurin tasolla. Yksittäiset kurssit tai toimenpiteet eivät riitä, sillä niiden vaikuttavuus vaihtelee, ja monet oppijat jäävät vielä niiden ulkopuolelle. Valinnaiset kurssit valitsevat myös yleensä ne oppijat, jotka ovat muutenkin aktiivisia. Oikeus saada yrittäjyyskasvatusta pitäisi kuitenkin kuulua jokaiselle lapselle ja nuorelle.

Lehtonen korostaa, että kunnissa tulee ymmärtää yrittäjyyskasvatuksen moninaisuus. Se tarkoittaa, että yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen toimenpiteet ja keinot ovat erilaisia eri paikoissa riippuen paikallisista tarpeista.

– Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen on parhaimmillaan yhteisöllistä toimintaa, jossa tavoitteet kumpuavat omista tarpeista ja lähtökohdista käsin. Me YES-verkostossa olemme kehittäneet yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemi -mallin, joka hahmottaa sitä, miten tulevaisuuden osaamista syntyy.

(Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.)

Yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemi -malli on jatkuvan oppimisen järjestelmä, jossa oppiminen tapahtuu yrittäjämäisesti vahvistaen yrittäjämäisiä valmiuksia. Malli huomioi formaalin koulutuksen ulkopuolella tapahtuvan oppimisen ja työelämän ja kolmannen sektorin roolin yrittäjämäisen osaamisen kehittymisessä.

– Ekosysteemiajattelun kautta yrittäjyyskasvatuksesta tulee jatkumo ja osa arkea. Yrittäjyyskasvatus kuuluu kaikille ja sitä suunnitellaan, kehitetään ja arvioidaan yhdessä. Yhteistyön tuloksena kuntiin syntyy osaamista ja hyvinvointia. Toivommekin, että kunnat ymmärtävät, että yrittäjyyskasvatukseen investoiminen maksaa itsensä takaisin yrittäjyytenä ja elinvoimana, Lehtonen vetoaa.

YES-verkosto on kunnan kumppani yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä

Miten sitten lähteä liikkeelle?

YES ry uudisti strategiansa viime vuoden lopulla, ja keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin se, että jokainen Suomen kunta on yrittäjyyskasvatuskunta. Se tarkoittaa, että kunnassa yrittäjyyskasvatus on suunnitelmallista ja kattavaa, ja siihen osallistuvat kunnan eri toimijat.

– On tärkeää pohtia yhdessä, keitä kaikkia eri toimijoita kuuluu yrittäjyyskasvatuksen edistämiseen. Elinvoimaisuuden kannalta on tärkeää ottaa mukaan esimerkiksi elinkeinotoimiala. Yhdessä voidaan sitten käydä keskustelua ja laatia yhteisiä tavoitteita. Kun kunnassa tehdään vaikkapa elinvoimaohjelmaa ja asetetaan tavoite, että tahdotaan vahvistaa yrittäjyyttä, niin mietitään mitä yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteitä se tarkoittaa kouluille.

YES-verkosto on määritellyt kuusi keskeisestä kriteeriä, jotka kunnassa pitäisi toteutua, jotta se voi kutsua itseään yrittäjyyskasvatuskunnaksi.

(Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.)

Kriteereihin voit tutustua tarkemmin täällä.

YES-verkosto yhdistää kunnan toimijat rakentamaan vaikuttavampaa yhteistyötä

Käytännön apua kunnat saavat YES-verkoston laatimasta kuntavalmennuspaketista. Suurinpaan osaan sisällöistä voi tutustua itsenäisesti. Kuntaan voi pyytää myös omaa YES-valmennusta.

– Me YES-verkostossa autamme muita kehittymään ja kehittämään toimintaansa yrittäjämäisemmäksi ja tarjoamme työkaluja ja tukea muutosprosessissa. Kehitämme myös yrittäjämäistä pedagogiikkaa ja oppimisympäristöjä. YES-verkoston kuntavalmennuspaketin avulla kunnat voivat lähteä rakentamaan yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemiä ja kehittää yhteistyötä kunnan eri toimijoiden välillä. Jos tarvitset tukea tai verkostoja, ole rohkesti yhteydessä!

Tutustu YESin kuntavalmennuspakettiin:

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa! -valmennus

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa! -valmennus on kuntapäättäjille ja -kehittäjille suunnattu valmennuskokonaisuus, jonka avulla yrittäjyyskasvatus saadaan osaksi kunnan arkea. Viiden työpajan valmennus on räätälöitävissä tarpeen mukaan. Lue lisää.

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa! YES-kuntakäsikirja

YES-kuntakäsikirja on tehty yrittäjyyskasvatuksen suunnittelun avuksi kuntien virkamiehille, luottamushenkilöille ja muille kunnan kehittämisessä mukana oleville tahoille. Se auttaa rakentamaan kunnan elinvoimaisuutta tukevaa yrittäjyyskasvatusta suunnitelmallisesti, johdonmukaisesti ja koko kunnan tasolla. Lue lisää ja lataa käsikirja maksutta täältä.

Yrittäjyyskasvatuksen tiimiopas

Oppilaitoksissa tapahtuva yrittäjyyskasvatus tarvitsee tuekseen laaja-alaista verkostoa. Yrittäjyyskasvatuksen tiimiopas antaa työkalut yrittäjyyskasvatustiimin rakentamiseen ja toimivaan yhteistyöhön. Lue lisää ja lataa opas maksutta täältä.

YES-pakka: Yrittäjämäinen ekosysteemi

YES-pakka -keskustelutyökalu on keino kehittää yrittäjyyskasvatuksen eri osa-alueita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Työkalu on laadittu etenkin oppilaitoksille ja kunnan toimijoille yrittäjämäisen ekosysteemin rakentamisen avuksi. Se sopii kaikille niille yhteisöille, jotka tahtovat kehittää yrittäjämäistä toimintakulttuuria ja rakentaa ekosysteemiajatteluun pohjautuvaa yhteistyötä. Lue lisää täältä.

YES-kuntawebinaarit

Osana YES-verkoston kuntakehittämisen pakettia ovat YES-kuntawebinaarit. Seuraava kuntawebinaari järjestetään syksyllä 2022. Aiempien YES-kuntawebinaarien tallenteet voit katsoa YouTube-kanavaltamme.

YES-verkosto tarjoaa tukea ja mahdollisuuksia yrittäjämäisen osaamisen kehittämiseen kunnille, oppilaitoksille ja muille yrittäjyyskasvatustoimijoille sekä mahdollisuuden verkostoitua muiden yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa.

YES-verkoston toimintatapa on yhteiskehittäminen ja toimintamalli verkostoyhteistyö. Lue lisää YES-verkoston toiminnasta ja palveluista täältä.