Skip to main content
Näkökulma

Yrittäjyys kantaa Suomea – yrittäjyyskasvatuksella kehitämme yrittäjämäisen asenteen ja toimintavalmiuden omaavia yksilöitä

By 3.1.2024 No Comments

Tässä blogikirjoituksessa YES ry:n hallituksen puheenjohtajana 2020–2023 toiminut Anne Vuorinen analysoi yrittäjyyskasvatuksen nykytilaa ja tulevaisuutta sekä YES-verkoston roolia yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä.

Minulla on ollut ilo ja kunnia toimia valtakunnallisen YES ry:n puheenjohtajana muutaman vuoden ajan ja sitä ennen toimin useita vuosia Keski-Uudenmaan monitoimijaisessa yrittäjyyskasvatusverkostossa. Olen saanut läheltä ja ilolla seurata yrittäjyyskasvatuksen ilosanoman leviämistä niin valtakunnallisesti kuin Keski-Uudenmaan alueella.

On hienoa, kun niin virkamiehet kuin poliittiset päättäjätkin ovat jo monin paikoin ottaneet asian omakseen. Yrittäjyyskasvatuksen eheä polku alkaa jo varhaiskasvatuksesta ja jatkuu 2. asteelle ja toivottavasti myös korkea-asteelle, mutta se edellyttää monitoimijaista verkostotyötä toiminnan eri tasoilla.

Parhaimmillaan oppilaitokset edistävät yrittäjämäistä toimintakulttuuria ja toteuttavat yrittäjämäistä ja yrittäjyyttä edistävää pedagogiikkaa, mutta tämä ei yksin riitä. Monet työelämätahot ja järjestöt, kuten Suomen Yrittäjät, alueelliset yrittäjäjärjestöt sekä paikallisyhdistykset sekä valtakunnallinen YES-verkosto tekevät työtä yhteiseen maaliin – tavoitteenamme on yrittäjämyönteinen kunta, yrittäjämyönteinen alue ja yrittäjämyönteinen Suomi. Tämä edellyttää tiivistä yhteiskehittämisen moodia ja tänä päivänä puhutaan ekosysteemisistä verkostoistakin.

Yrittäjyyskasvatuksen tulisi liittyä kiinteästi kaikkeen opetukseen. Jos jokainen opettaja, rehtori ja koulutuksen järjestäjä arvioi, miten yrittäjyyskasvatus omassa työssäni, omassa oppilaitoksessani tai omassa kotikunnassani tarkoittaa ja miten tätä työtä edistetään, niin me olisimme automaattisesti myös elinvoiman kehittämisen tiellä.

Abstrakti elinvoimakäsite konkretisoituu, kun elinvoiman tavoitteet rajautuvat yritysten kasvuun ja tukeen liittyviin palveluihin, ammatillisen koulutuksen merkitykseen, korkea-asteen TKI-toiminnaksi, yhdistys- ja järjestöyhteistyöhön jne.

Valtakunnallisen YES-verkoston tavoitteena on vaikuttaa siihen, että jokainen kunta on yrittäjämyönteinen, jokainen alue on yrittäjämyönteinen ja Suomessa arvostetaan yrittäjyyttä ja tuetaan yrittäjyyskasvatusta ja yrittäjyyttä.

Kunnilla on keskeinen merkitys ja edellytykset elinvoimaisuuden keskeisenä edistäjänä. Abstrakti elinvoimakäsite konkretisoituu, kun elinvoiman tavoitteet rajautuvat yritysten kasvuun ja tukeen liittyviin palveluihin, ammatillisen koulutuksen merkitykseen, korkea-asteen TKI-toiminnaksi, yhdistys- ja järjestöyhteistyöhön jne. Vielä on töitä tehtävä, mutta olemme jo hyvällä matkalla.

Yrittäjyyskasvatuksen vaikutukset voivat olla moninaiset, ja niiden arvioiminen on usein monimutkaista. Suomessa on panostettu yrittäjyyskasvatukseen eri koulutusasteilla, ja tarkoituksena on ollut edistää nuorten yrittäjyys- ja työelämätaitoja sekä innostaa yrittäjyyteen. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on kasvattaa lapsista, nuorista ja opiskelijoista itsenäisiä, innovatiivisia ja vastuullisia toimijoita, jotka voivat tulevaisuudessa osallistua yhteiskunnan kehittämiseen omilla ideoillaan ja panoksellaan. Se voi myös auttaa opiskelijoita ymmärtämään talouselämän perusteita ja antaa heille valmiuksia työelämään.

Arvioidaksemme, kantavatko yrittäjyyskasvatusponnistelut hedelmää, tulisi tarkastella pitkäaikaisempia vaikutuksia, kuten opiskelijoiden myöhempiä työllistymismahdollisuuksia, heidän kykyään perustaa omia yrityksiä tai osallistua työelämään innovatiivisesti. Tämä vaatisi laajoja seurantatutkimuksia ja arviointeja, jotka ulottuisivat yli yksittäisten koulutusohjelmien ja vuosien.

Siksi edelleenkin kysyn: Onko sinun kunnassasi mietitty kenen vastuulla yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen on?

Tulevaisuuden kuntia rakennetaan tietoisilla valinnoilla ja teoilla. Omalta osaltaan YES ry on ollut keskustelun herättäjä ja elinvoimakeskusteluihin osallistuja. Siksi edelleenkin kysyn: Onko sinun kunnassasi mietitty kenen vastuulla yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen on?

YES-verkosto on tehnyt yrittäjyyskasvatuksen suunnittelun avuksi Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa! YES-kuntakäsikirjan kunnan päätöksentekijöille. Käsikirja tarkastelee yrittäjyyskasvatusta koko toimintakulttuurin ja ekosysteemin tasolla, jolloin yrittäjyyskasvatusta on mahdollista suunnitella kokonaisvaltaisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa niin, että voidaan puhua yrittäjyyskasvatuspolusta.

Rakennetaan yrittäjyyskasvatusta monitoimijaisesti, suunnitelmallisesti, johdonmukaisesti niin kunnan kuin valtakunnankin tasolla!

YES ry on vuosien ajan hakenut ulkoista rahoitusta, jonka turvin on pystytty takaamaan toiminnan jatkuvuus ja kehittäminen. Olemme kiitollisia kaikesta rahoituksesta, mutta erityiskiitos kahdesta hankkeesta:

Open Platform- hanke (1/2021–8/2023), jossa rakennettiin JEKKU-osaamisympäristö. JEKKU on täysin uudenlainen oppimateriaali osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen.

YLY-hanke (4/2021­­–5/2023) jossa vahvistettiin lukioiden työelämä- ja korkeakouluyhteistyötä.

Suuri kiitos myös Yksityisyrittäjäin Säätiölle monivuotisesta tuesta. Valtion tukea YES ry on hakenut lukuisia kertoja, mutta siinä onnistumatta. Toivottavasti jatkossa tämäkin korjaantuu.

Kaunis kiitos kuluneista vuosista upea, osaava ja sitoutunut YES ry hallitus 2020–2023 Anne Gustafsson-Pesonen, Jari-Pekka Niemi, Maria Taipale, Hanna Munter, Marja Heinistö, Matti Muhos, Juhamatti Konttaniemi ja Petrikki Tukiainen sekä väsymättömästi määrätietoisesti työskentelevät huippuammattilaiset toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen sekä viestintäpäällikkö Leea Simola sekä YES-aluepäälliköt, upeat YES-agentit, sidosryhmät ja lukuisat yhteistyökumppanit.

Onnea ja menestystä tuleville vuosille!

Kiitollisuudella
Anne Vuorinen

Anne Vuorinen toimi 16.11.2023 asti Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän Keudan elinvoimajohtajana, johtoryhmän jäsenenä ja Keuda Koulutuspalvelut Oy toimitusjohtajana. Nyt Anne nauttii kiireettömistä aamuista ja pitkästä vuosilomasta ja siirtyy yli 45 vuoden työuran jälkeen eläkkeelle 1.2.2024.

Työura on rakentunut varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen ja vuosikymmenten esihenkilötyöstä. Siviilitöiden lisäksi Anne on toiminut vuosikymmeniä erilaisissa luottamustehtävissä: eri rooleissa kuntapäättäjänä Keravalla ja Hyvinkäällä; SPR:ssä, MLL:n Keravan paikallisyhdistyksessä sekä Suomen Oppisopimusosaajat Ry:n varapuheenjohtajana sekä YES ry puheenjohtajana. Anne toimii edelleen kunnallisissa luottamustehtävissä Hyvinkäällä ja jatkaa perheyhtiön toimitusjohtajana sekä jakaa osaamistaan mentorina.

Anne Vuorinen on toiminut YES ry:n puheenjohtajana vuodesta 2020 alkaen. Puheenjohtajan valtikka siirtyi seuraavalle  puheenjohtajalle yhdistyksen syyskokouksessa 14.12.2023.  Onnea ja menestystä Anne Gustafsson-Pesonen!

Näkökulma-palstalla julkaisemme asiantuntijoiden kirjoituksia.