Skip to main content
  Uutinen

Yrittäjyyskasvatus tarvitsee suunnitelmallisuutta ja verkostoja – näin Satakunta näyttää mallia uudella strategiallaan

By 26.9.2023 No Comments

Satakunnan uuteen maakunnalliseen yrittäjyyskasvatusstrategiaan on määritelty tavoitteiden lisäksi myös keinot niiden saavuttamiseksi. Yksi tärkein on säännöllisesti kokoontuvan yrittäjyyskasvatusverkoston perustaminen.

Satakunta on ollut maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen strategiatyön suunnannäyttäjä: maakunta oli ensimmäinen, joka sai oman yrittäjyyskasvatuksen strategian vuonna 2010.

Sen jälkeen strategiaa on jo päivitetty kahdesti. Uusi strategia saatiin valmiiksi tänä syksynä, ja se on tehty vuosille 2023–2025. Strategiatyötä koordinoi jälleen YES Satakunta.

­– Olen ylpeä siitä, että Satakunta on ollut edelläkävijä strategiatyössä ja että meillä strategiaa myös päivitetään. Se on tärkeä työkalu yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä ja itse strategiatyö myös luo vuoropuhelua eri toimijoiden välille, sanoo tuore YES Satakunnan aluepäällikkö Ronja Niemi.

Uudessa strategiassa on määritelty Satakuntalaisen yrittäjyyskasvatustyön arvopohja, tavoitteet ja keskeiset painopisteet. Lisäksi strategiasta löytyy yrittäjyyskasvatuksen osaamispolun tavoitteet ja toimenpiteet joka kouluasteelle sekä työkaluja ja vinkkejä yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen.

Aktiivinen verkosto tukee ja mahdollistaa yrittäjyyskasvatustyötä

Uusi strategia painottaa verkostoyhteistyötä. Näin varmistetaan, että strategia myös toteutuu.

– Satakunnassa tehtävän yrittäjyyskasvatustyön tueksi rakennetaan yrittäjyyskasvatuksen maakunnallinen verkosto, joka tukee yrittäjyyskasvatustoimintaa kaikilla koulutusasteilla. Tämä on yksi strategian painopisteistä. Verkostoa pääsimme kehittämään jo JEKKU-osaamisympäristön tiimoilta, ja nyt työ jatkuu. Tulemme kutsumaan eri toimijoita mukaan verkoston toimintaan ja tiedottamaan verkoston toiminnan tavoitteista, Niemi kertoo.

Toinen tärkeä painopiste on, että suunnitelmallinen yrittäjyyskasvatustyö toteutuu koko Satakunnassa.

– Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus päästä osaksi yrittäjyyskasvatustyötä. Satakunnan yrittäjyyskasvatusverkoston toiminta tulee liittymään myös tähän: verkoston tehtävänä on seurata yrittäjyyskasvatustyön toteutumista koko Satakunnan alueella, suunnitella toimintaa yhteistyössä ja mitataan sekä arvioida sitä säännöllisesti.

Satakunnan yrittäjyyskasvatusverkoston toiminta pähkinänkuoressa

 • Kunta/organisaatio valitsee yrittäjyyskasvatusverkostoon enintään kolme edustajaa, joista yksi toimii yhteyshenkilönä verkoston toimintaan ja toimii strategian maakunnallisen arvioinnin yhteyshenkilönä.
 • Verkosto tapaa kaksi kertaa vuodessa.
 • Verkostolla on kuuden kuukauden jaksoissa kiertävä puheenjohtajuus.
 • Verkoston sihteeri vahvistetaan vuosittain verkoston tapaamisessa.

Verkoston toiminnan tavoitteet

 • toimijoiden verkottaminen
 • osaamisen jakaminen ja kehittäminen
 • yhteisesti sovitut teemat vuosittain
 • asiantuntijoiden alustukset osaamisen vahvistamiseksi
 • kehittämisehdotusten ja -ideoiden luominen
 • yrittäjyyskasvatustyön johtamisen ja toteutuksen sparraajina toimiminen
 • strategian toteutumisen arviointi yhdessä sovittujenmittareiden pohjalta

Strategiatyö on kuntien yhteisponnistus

Satakunnan strategiaprosessi toteutettiin tuttuun tapaan osallistavana prosessina kevään 2023 aikana. Mukaan pyydettiin toimijoita eri sidosryhmistä koko maakunnan laajuudelta.

– Strategiatyötä tehtiin työpajoissa, joihin osallistui opettajia, kuntajohdon edustajia, järjestötoimijoita ja elinkeinoelämän edustajia. Lisäksi strategiaprosessissa toteutettiin kuntajohdon tapaaminen yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivoista, Niemi kertoo.

Kaikkiaan strategiaprosessiin osallistui edustajia 14 kunnasta eli lähes koko Satakunta. Niemi tahtookin kiittää kaikkia strategiatyöhön osallistuneita.

– Ja iso kiitos myös Educraftorille fasilitoinnista sekä edeltäjälleni Jenni Rajahalmeelle prosessin koordinoimisesta. Seuraavaksi strategiaa aletaan jalkauttamaan muun muassa strategiatilaisuuden, tiedotteen ja viestinnän keinoin, Niemi sanoo.

YES-verkosto osallistuu ja paikoin koordinoi maakunnallisia yrittäjyyskasvatuksen strategiaprosesseja. Lue lisää YES-verkoston tekemästä strategiatyöstä

Satakunnan uuteen strategiaan voit tutustua tästä.

Viime aikoina uusia strategioita on laadittu myös Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Muihin maakunnallisiin yrittäjyyskasvatuksen strategioihin voit tutustua täällä.

Ronja Salmi aloitti YES Satakunnan aluepäällikkönä kesällä 2023. Lue Ronjan haastattelu.

JEKKU-osaamisympäristö innostaa nuoria työelämä- ja yrittäjyysosaamisen kehittämiseen. JEKKU rakennettiin Satakunnassa Open Platform Entrepreneurship Education for Future Work (ESR) -hankkeessa.

JEKKU toimii Emill-sovelluksessa ja sen käyttö on maksutonta. Lue lisää sivulta yesverkosto.fi/materiaalit/jekku.