Skip to main content
  Uutinen

Yläkoulut! Ysimittari käynnistyi, nyt toivotaan nuorten vastauksia

By 27.10.2020 9 marraskuun, 2020 No Comments

Millaisia valmiuksia tämän päivän nuorilla on yrittäjyyteen? Tätä aletaan kartoittaa valtakunnallisella kyselyllä, Ysimittarilla.

Tutkimus selvittää erityisesti sitä, miten nuoret suhtautuvat ajatukseen yrittäjyydestä ja millaisia käsityksiä heillä on omista yrittäjyyteen liittyvistä tiedoistaan ja taidoistaan.

Tutkimus on suunnattu yhdeksännen vuosiluokan oppilaille ja se toteutetaan kolmena perättäisenä vuotena. Ensimmäisen kerran kyselyyn vastaavat nykyiset ysiluokkalaiset syksyn 2020 aikana.

– Nuorten yrittäjyysvalmiuksia ei ole koskaan aiemmin selvitetty tässä mittakaavassa. Kyselyn avulla saamme arvokasta tietoa siitä, miten suomalainen uraauurtava yrittäjyyskasvatus näkyy nuorten tiedoissa, taidoissa ja asenteissa, kertoo tutkija Anu Raappana Lappeenrannan-Lahden teknillisestä yliopistosta LUTista.

Tukea yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen

Kyselyllä selvitetään muun muassa nuorten käsityksiä ja mielikuvia yrittäjyydestä. Oppilailta kysytään, voisivatko he nähdä toimivansa yrittäjänä tulevaisuudessa tai kokevatko he saaneensa riittävästi tietoa yrittäjyydestä koulussa.

Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa monella eri tavalla koulutuksen kehittämisessä. Vastauksista voidaan saada vinkkejä vaikkapa siihen, miten opettajankoulutuksessa olisi hyvä huomioida yrittäjyyskasvatus.

– On mielenkiintoista myös nähdä, onko Suomessa alueellisia eroja nuorten käsityksissä heidän omista yrittäjyysvalmiuksistaan. Tai voidaanko esimerkiksi toisen asteen yrittäjyyskasvatusta kyselyn perusteella kehittää, kun opimme lisää siitä, minkälaisilla yrittäjyysvalmiuksilla peruskoulun jälkeen toiselle asteelle tullaan. Emme varmasti vielä tiedä edes murto-osaa kaikista niistä mahdollisuuksista, joita tämän kyselyn tulokset aikanaan luovat, Raappana jatkaa.

Yrittäjyysvalmiudet ovat tulevaisuusvalmiuksia

Opetushallitus sekä opetus- ja kulttuuriministeriö kannustavat osaltaan kouluja osallistumaan kyselyyn ja täydentämään näin yhteistä tilannekuvaa suomalaisnuorten yrittäjyysvalmiuksista.

– Maailmaa muuttuu jatkuvasti. Muutoksen nopeus ja sen moninaisuus tekevät tulevaisuuden ja tulevaisuuden työelämän tarpeiden ennakoimisesta yhä haastavampaa. Yrittäjyys- ja työelämätaidot ovat hyviä tulevaisuustaitoja kaikille, tähtäsi sitten yrittäjäksi tai ei, Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen toteaa.

– Jatkuvalla oppimisella on tärkeä rooli yrittäjyys- ja työelämätaitojen vahvistamisessa. Taidoille luodaan hyvä pohja opinpolun aikana, ja tiedot sekä taidot täydentyvät eri elämänvaiheissa. Kyselyn avulla voimme saada yhä tarkempaa tietoa siitä, miten koulutusta voidaan kehittää niin, että se vastaisi vielä nykyistä paremmin tulevaisuuden työelämän tarpeisiin, sanoo kansliapäällikkö Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Kyselyyn vastaamisen voi yhdistää vaikka muuhun yrittäjyysaiheiseen toimintaan

Kysely on lähtenyt Opetushallitukselta sähköpostitse tänään 27.10. kaikkiin yläkouluihin.

Koulut päättävät itsenäisesti kyselyn toteutuksesta. Kyselyyn voi vastata puhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Vastaaja voi myös itse valita haluaako vastata kyselyyn suomeksi, ruotsiksi vai englanniksi.

Kyselyyn vastaaminen vie noin kymmenen minuutta. Koska kysely on nopea tehdä, oppitunnilla ehtii siis tehdä vielä muutakin.

– Voi vaikka järjestää yrittäjyyteen tavalla tai toisella kytkeytyvän tunnin, Raappana ehdottaa.

Vastattiinko teidän koulussa pilottiin keväällä? Nyt tarvitaan taas uusia vastauksia uusilta yseiltä

Raappana muistuttaa, että nyt tarvitaan nimenomaan vastauksia tämän vuoden yhdeksäsluokkalaisilta. Eli myös kevällä pilottiin osallistuneita kouluja kaivataan mukaan, jotta tutkimukseen saadaan vastaukset oikealta ikäluokalta.

Jos kyselyn osoite on kadonnut tai koulunne ei ole saanut sitä ollenkaan Opetushallitukselta, voit pyytää sen osoitteesta ysimittari@lut.fi.

Ysimittari-tutkimuksessa selvitetään muun muassa sitä, mikä mielikuva yrittäjyydestä nuorille on syntynyt ja minkälaisia yrittäjyysvalmiuksia he kokevat omaksuneensa peruskoulun aikana. Kyseessä on maailmanlaajuisestikin ennätyslaaja tutkimus, jossa kerätään vastaukset kolmelta peräkkäiseltä ikäluokalta heidän ollessaan yhdeksännellä luokalla.

Ysimittari-tutkimushankkeen rahoittaa Yksityisyrittäjäin Säätiö ja sen toteuttaa LUT-yliopisto yhdessä YES-verkoston, Opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Nuori yrittäjyys ry:n kanssa.