Skip to main content
  Uutinen

Mitä uutta yrittäjyyskasvatuksessa? Tässä katsaus uusimpiin julkaisuihin

By 31.1.2024 1 helmikuun, 2024 No Comments

Viime aikoina ilmestyneissä julkaisuissa tutustutaan kriittiseen yrittäjyyskasvatuksen tutkimukseen, perehdytään integroituun yrittäjyysopetukseen ja tarkastellaan Tiimiakatemian oppimiskulttuuria.

Ammattikasvatuksen aikakauskirjan uusimman numeron teemana on yrittäjyyskasvatus

Tuore Ammattikasvatuksen aikakauskirja sukeltaa kriittiseen yrittäjyyskasvatustutkimukseen.

Teemanumeron pääkirjoitus, Sanna Ilosen, Kati Peltosen, Hanna Laalon ja Lenita Hietasen ”Kriittinen yrittäjyyskasvatustutkimus nyt ja tulevaisuudessa” -kirjallisuuskatsaus on mielenkiintoinen artikkeli kriittisen yrittäjyyskasvatustutkimuksen nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Kirjoittajat toteavat, että kriittinen yrittäjyyskasvatustutkimus on nuori tutkimussuuntaus, joka kyseenalaistaa yrittäjyyskasvatuksen vallitsevia oletuksia ja käytäntöjä sekä nostaa esiin marginaaliin jääneitä aiheita vieden näin eteenpäin yrittäjyyskasvatuksen tutkimusta.

Kirjoittajat jakavat kriittisen yrittäjyyskasvatustutkimuksen kahteen tutkimussuuntaan, joista ensimmäistä leimaa epäilys ja jälkimmäistä toiveikkuus. Politiikkaan ja diskursseihin keskittyvissä tutkimusartikkeleissa analyysin kohteena ovat yrittäjyyskasvatuksen diskurssit koulutuspoliittisissa dokumenteissa, ja tyypillisesti niissä tarkastellaan yrittäjyyskasvatusta uusliberalistisen koulutuspolitiikan sovelluksena. Artikkelien suhtautumista yrittäjyyskasvatukseen voi luonnehtia epäileväksi, sillä ne kyseenalaistavat yrittäjyyskasvatuksen olemassaolon oikeutusta ja vallitsevia käsityksiä.

Pedagogisiin käytäntöihin keskittyvä tutkimussuunta puolestaan suhtautuu yrittäjyyskasvatukseen toiveikkaasti. Näissä artikkeleissa tarkastellaan yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan kehittämistä yleisesti sekä reflektoidaan yksittäisiä kurssikokeiluja. Päämääränä on ymmärryksen lisääminen, emansipatorinen näkökulma ja hyvien käytäntöjen edistäminen.

Muissa teemanumeron artikkeleissa Jaana Lepistö ja Marja-Leena Rönkkö tutkivat opettajaopiskelijoiden näkemyksiä yrittäjyyskasvatuksesta, ja Minna Hämäläinen, Kati Peltonen ja Anu Raappana tarkastelevat kriittisesti yrittäjämäisen toimintakulttuurin ilmenemistä ammattikorkeakoulukontekstissa.

Numerossa on myös Päivi Siivosen puheenvuoro ”Yrittäjämäisiä ja työllistettäviä korkeakoulutettuja kasvattamassa: menestyjiä vai uupuneita suorittajia?”, Juha Ruuskan lektio sekä professori emeritus Pekka Ruohotien haastattelu.

Ammattikasvatuksen aikakauskirjan yrittäjyyskasvatusteemanumeron kaikki artikkelit on nyt julkaistu verkossa. Lue Ammattikasvatuksen aikakauskirja vol. 25, nro 4 (2023): Kriittisiä ja reflektiivisiä näkökulmia yrittäjyyskasvatukseen osoitteesta https://journal.fi/akakk.

Uusi kirja perehdyttää integroidun yrittäjyysopetuksen saloihin

Anna-Greta Nyströmin ja Kalle Airon toimittama Yrittäjyyskasvatuksen edistäminen korkeakouluissa -julkaisu syntyi tekijöiden ajatuksesta, että yrittäjyyskurssit eivät ole ainoa, eivätkä monille opiskelijoille edes paras, tapa harjoitella ja oppia yrittäjyystaitoja.

Tekijöiden mukaan yrittäjyyskurssit toimivat loistavasti niille opiskelijoille, joilla on selkeä tavoite tai halu ymmärtää ja kokea yrittäjyyttä. Tämä ryhmä edustaa kuitenkin vähemmistöä kaikista opiskelijoista. Kaksi muuta merkittävää ryhmää ovat ne opiskelijat, joita yrittäjyys ei ainakaan vielä kiinnosta aiheena sekä ne opiskelijat, joita yrittäjyys innostaa valtavasti mutta jotka eivät näe yrittäjyyskursseja itselleen hyödyllisinä tai pitävät oman alan sisältökursseja tärkeimpänä asiantuntijuuden muodostumisen kannalta. Pakolliset yrittäjyyskurssit eivät toimi optimaalisesti millekään näistä kolmesta kohderyhmästä.

Ratkaisuna opiskelijan ja oppisisällön kohtaamisongelmaan ehdotetaan integroitua yrittäjyysopetusta, jossa yrittäjyystaidot liitetään opiskelijoiden omiin kiinnostuksen kohteisiin osana kaikenlaisten oppialojen opetusta. Toisena ratkaisuna nähdään aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista etenkin yrittäjyyden näkökulmasta. Keskeinen tekijä kummassakin näistä lähestymistavoista on opiskelijan sisäisen motivaation hyödyntäminen.

Julkaisu sisältää yhdeksän artikkelia, jossa aihetta lähestytään eri näkökulmista ja esimerkkien avulla. Artikkelit ovat kirjoittaneet Kalle Airo, Håkan Mitts, Elina Kähkönen, Nina Jackson, Niina Marostenmäki, Asta Aikkila-Vatanen, Johanna Hautamäki, Riina Varila, Timo Nevalainen, Anna-Greta Nyström, Charlotta Wendelin, Hanna Guseff, Riikka Franzén, Lenita Nieminen, Katriina Heljakka, Kirsi Peura, Satu Aaltonen ja Sanna Ilonen. Artikkelien jälkeen annetaan myös käytännöllisiä vinkkejä yrittäjyyden opettamiseen.

Julkaisu on suunnattu erityisesti suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajille, joiden työnä on edistää opiskelijoiden yrittäjyystaitoja ja -valmiuksia laajemmin kuin vain yrittäjyyskoulutusohjelmissa. Kirjaa suositellaan myös myös opetuksen kehittäjille, eri kouluasteiden opettajille sekä kasvatustieteiden ja yrittäjyyden opiskelijoille.

Tutustu Anna-Greta Nyströmin ja Kalle Airon toimittamaan Yrittäjyyskasvatuksen edistäminen korkeakouluissa. Esimerkkejä ja käytänteitä -julkaisuun (2023) Åbo Akademin julkaisuarkistossa Kansalliskirjasto Doriassa.

Uusi väitöskirja tarkastelee Tiimiakatemiaa oppimiskulttuurina ja elämäntapana

Juha Ruuskan väitöskirjatutkimuksen kohteena on yrittäjyyden oppimisympäristö Tiimiakatemia, vuonna 1993 perusteettu Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketalouden alan yrittäjyyden erikoiskoulutusyksikkö, jossa oppiminen tapahtuu pääasiassa käytännön kautta. Oppiminen tapahtuu tekemällä oikeaa liiketoimintaa, oikeiden asiakkaiden kanssa ja oikealla rahalla.

Tutkimuksessaan Ruuska selvittää, miten ja minkälaisia identiteettejä ja toimijuutta Tiimiakatemian oppimiskulttuuri tuottaa ja rakentaa. Tutkimus ei pyri vain kuvaamaan yhtä koulutusohjelmaa, vaan tarkastelemaan ilmiötä myös laajemmin aikalaiskuvauksena ja nykykulttuurin ilmiönä.

Tutkimuksen tavoitteena on arvioida ja esittää, miten yrittäjyyden korkeakoulutusta ja yrittäjyyskasvatusta tulisi kehittää, joten johtopäätöstensä jälkeen tutkimus esittelee erityisen ILOAK-mallin (integroiva, luova, oppijalähtöinen, kulttuurisesti avoin ja kollektiivinen), joka toimii suosituksena korkeakoulujen yrittäjyyskoulutusta suunnitteleville ja tulevaisuuden yrittäjyyskasvattajille.

Tutustu Juha Ruuskan väitöskirjaan Yhteisöllisen yrittäjyyden oppimiskulttuuri. Muotoiluetnografinen tutkimus (2023) Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistossa JYXissä.

Lue aiempia uutisia uusista tutkimuksista ja julkaisuista:

Kiinnostaako yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen, arviointi ja johtaminen? Lue nämä painotuoreet tutkimukset aiheesta

1.11.2023

Uusi Cedefop-tutkimus vahvistaa: Suomi on Euroopan johtava maa yrittäjyyskasvatuksessa

18.9.2023

Mitä yrittäjyyskasvatuksessa nyt tutkitaan? Tässä katsaus uusimpiin julkaisuihin

29.3.2023

Oppimisen ympäristöt laajenevat, miten se haastaa opettajuuden? Uusi kirja katsoo ammatillisen koulutuksen tulevaisuuteen

24.9.2020

“Opiskelijoille pitää antaa mahdollisuus tehdä erheitä ja epäonnistua” – Uusi väitöskirja avaa yrittäjämäisen oppimisen käsitettä ja kuvaa sen ilmenemistä korkeakoulutuksessa

29.4.2020

Lue tämä kirja, niin näet miksi yrittäjyyskasvatusta kannattaa tehdä

10.2.2020

Koulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö on tärkeää, mutta haastavaa – näin uusimmat väitöskirjat aiheesta sanovat

23.10.2019

Uusi oppi- ja tietokirja yrittäjyyskasvatukseen: Yrittäjät Suomessa – teos sopii jokaisen opettajan lukulistalle

26.9.2019